KronikaRegistrace týmu

Registrace týmu byla ukončena. Pokud se přesto chcete hry zúčastnit, můžete napsat SMS na číslo xxxxxxxxx a přjít na start. Také jednotlivci bez týmu mohou přijít - třeba se pro ně tým najde.

Registrace týmu

Přestože byly kategorie zrušeny, hlaste se do některé. Organizátoři zvažují zvýhodnění týmů splňující podmínky kategorie "mladší" (například přidáním další záchrany). Případné změny budou včas oznámeny.
Název týmu: (max. 50 znaků)
Heslo: (min. 5 a max. 15 znaků)
Heslo: (ještě jednou pro kontrolu)

  Jméno: Příjmení: Věk: Kontaktní email:
1.
2. Kontaktní telefon: (bude použit pouze při hře)
3.
4. Kategorie:
5. Mladší Starší

Jak jste se o hře dozvěděli: (nepovinné)
Jakých šifrových her jste se již zúčastnili: (nepovinné)