KronikaPravidla Krtčí nory 3

Aktualizace: 20. 9. 2006. Změny oproti předchozí verzi ze 13. 9. jsou zvýrazněny touto fialovou barvou.

Aktualizace: 13. 9. 2006. Změny oproti předchozí verzi z 5. 9. jsou zvýrazněny touto modrou barvou.

Aktualizace: 5. 9. 2006. Změny oproti předchozí verzi z 14. 7. jsou zvýrazněny touto zelenou barvou.


Hlavní změny a vylepšení oproti předchozímu ročníku najdete na stránce KN3 změny.


Žádáme, všechny, kteří dosu nezaplatili startovné, aby tak co nejdříve učinili.
Na stránce změn přibylo velmi důležité pravidlo o zničení bodů papírové nápovědy při volání o totální nápovědu.
Opakujeme, že ve středu pošleme mail všem neplatičům; kdo neodpoví slibem, že do pátku zaplatí, bude vyhozen ze hry a na jeho místo se dostanou náhradnící, které vzápětí kontaktujeme.
Další modifikace pravidel nejsou plánované, pokud nastanou, budeme vás informovat elektronickou poštou.Organizace

Hra probíhá ve městě Brně a jeho blízkém okolí. Hráči se organizují v týmech podle vlastního uvážení. Minimální počet lidí v týmu je 3 a maximální je 5.
Základní povinností všech zúčastněných hráčů je prostudovat si pravidla hry a dodržovat je.
Každý tým, jehož členem není dospělá osoba, si ji může vzít s sebou, nepočítá se do počtu lidí, nesmí týmu radit při luštění šifer (může pouze povzbuzovat) a dohlíží na bezpečnost členů týmu (jinými slovy: tým dětí si s sebou vezme svého vedoucího, který je hlídá, ale nehraje).


Kde, kdy?

Hra začíná 23. září 2006 v 8:30 v parku na náměstí 28. října. Na start přijďte raději alespoň o 15 minut dřív.
Na vítěze čekáme v cílovém shromaždišti. do 18:00 v kategorii Pohoda a do 20:00 v kategorii Výzva. Vyhlašování výsledků ukončíme nejpozději ve 20:30.
Shromáždění týmů po hře je iniciované. Potěší nás, když přijdete i v případě nedokončení hry — zajímají nás naše zážitky, šifry vysvětlíme, setkáte se s ostatními, pokecáme,…
Máme domluvenou hospodu se zhruba čtyřiceti místy k sezení. Tím by měl být splněn slib, že na vítěze bude vidět. Pokud bude hezky, můžeme být za světla i venku před hospodou, tam je místa o dost víc. Vzhledem k tomu, že za poskytnutí prostor k zakončení hry nic neplatíme (takže ani vy ve startovném), bylo by vhodné, kdybyste si něco objednali. Navíc se kloníme k objednání sta klobás, takže jestli bude škaredě a vy nebudete mít chuť, budou organizátoři týden jíst jenom klobásy. :-C
Takže klobásy budou. Asi nachystáme nějaké lístečky, které si budete kupovat u nás a v hospodě dostanete klobásu výměnou za lísteček. Snížíme původní cenu klobás podle toho, jak bdueme vycházet s penězi, o nula až patnáct korun z původních třiceti za kus. Pokud přijdete pozdě, už nebudete mít příznivou cenu. Pokud přijdete ještě později, nemusí na vás zbýt klobásy žádné.
První organizátor by měl do cíle dorazit před třetí hodinou odpolední. Plně funkční by cíl měl být od 16:00.


Hlavní principy

Hra se skládá z jedenácti míst se šifrou (včetně startu) a cíle bez šifry. Na každém místě (mimo některá místa v terénu) je pomocník organizátorů, který vydává šifry nebo úkoly a příslušné nápovědy (obojí v podobě papíru(ů)) za ukázání karty týmu. Každý tým smí dostat pouze předepsaný počet kopií šifry (jednu nebo dvě — dovíte se na místě).
Vyluštěním šifry nebo úkolu získá tým vždy informaci o poloze dalšího stanoviště. Cílem hry je projít všech jedenáct stanovišť a dojít do cílového shromaždiště. Teprve tam se zapíše čas příchodu týmu (musí přijít alespoň polovina členů týmu a karta týmu).
Tým je povinen nalepit svou nálepku (obdrží na startu) s připsaným časem příchodu na papír k tomu určený. Pokud tomu podmínky na místě dovolí, je vhodné, aby se týmy rozptýlily a nehleděly si do řešení a neposlouchaly ostatní.
Stanoviště se otvírají dostatečně brzo a zavírají přiměřeně pozdě (nejpozději se skončením hry, časy jsou v kartě týmu). Několik posledních šifer bude k dispozici až do závěru hry. Vše potřebné se dozvíte z karty týmu, kterou obdržíte na startu.
Výsledkem poslední šifry je heslo (smysluplné české slovo nebo více slov). Toto heslo řeknete organizátorovi, který zapisuje čas vyslovení hesla, v cíli. Poslední šifru můžete luštit na jedenáctém stanovišti nebo v cíli, připomínáme, že cíl se zavírá o půlhodinu později a je v něm světlo, proto se může vyplatit odložit luštění až do cíle. Teprve vyslovením správného hesla před zavřením cíle získáte nárok na uznání 25 bodů za záchrannou obálku umístění cíle. Polohu cíle se (bez otevření záchranné obálky) dovíte nezašifrovaně na jedenáctém stanovišti (v Pohodě i ve Výzvě).
Ke kódování se používá anglická abeceda o 26 písmenech (A=1 .. Z=26), pokud z podstaty šifry neplyne něco jiného. K vyluštění šifry je často potřeba logicky přemýšlet, zkoumat souvislosti v textu, odhadovat podobu a uspořádání výsledku, mít všeobecný přehled, provést více kroků, atd. Zkušenější týmy ví, o čem je řeč. Nováčkům doporučujeme přečíst si manuál Tmou.
Účastníci jsou povinni dodržovat pokyny pomocníků organizátorů (osob v tričkách "Proudoví krtci" nebo "Krtčí norou").
Pokud si budete jisti, že jste na správném místě, ale šifra tam nebude, zavolejte organizátorům na číslo 606 555 828 (Vítek), tahle situace by ale neměla nastat (snad jedině, že by někdo přišel do cíle před 15:00 a v cíli nikdo nebyl) .


Bodování a nápovědy

Vše o bodování a nápovědách je na stránce KN3 změny.
Opět zvažujeme povolení totálních nápověd nad stanovený limit, to by znamenalo zamrznutí pořadí týmu (jeho další postup ve hře se nezaznamená a nesmí lepit nálepky). — možnost zamrznutí rušíme — kdo vyčerpal všechny nápovědy, měl by otevřít záchrannou obálku a jít do cíle .
Ve změnách přibyl příklad uplatnění pravidel bodového systému.Pořadí

Pořadí týmů se určí podle následujících kritérií (seřazeno od nejdůležitějšího):
1.) počet bodů
2.) nejvyšší regulérně navštívené stanoviště
3.) čas příchodu na nejvyšší regulérně navštívené stanoviště
Opět se pokusíme během hry nasbírat dostatek informací pro sestavení úplného pořadí týmů (tj. včetně těch, které nedošly do cíle).


Zákazy a příkazy

Během hry je zakázáno používat jakýkoliv způsob přemísťování osob kromě použití pouze vlastních nohou a jízdy MHD. Tzn. zákaz autostopu, vlaku, jízdních kol, kolečkových bruslí, atd.
Jakékoli razení se s jiným týmem je zakázáno. Můžete se pozdravit, zeptat se, jak to jde, ale nesmíte poskytovat informace, které by jakkoli mohly vést k vyřešení šifry. Sledování jiných týmů je zakázáno. Smíte se libovolně rozdělovat (hra jde dokončit i bez rozdělení, ale ztratíte tím čas).
Ke komunikaci na dálku je dovoleno pouze používání mobilních telefonů. Můžete zavolat mamince, jak se jmenuje pan prezident, ale pokud vám bude řešit šifru, počítá se jako člen týmu (a těch nesmí být víc než pět).
Dotazování kolemjdoucích (ne hráčů z jiného týmu) je povoleno a velmi doporučeno. Nesmí vám vyřešit šifru, ale můžou poradit scházející informace.
Během hry je nutné chovat se ohleduplně k ostatním (například v šalině si sundejte batohy), nepůsobit rozruch na místech, kde má být klid, ať nemá nikdo důvod narušit hru. Chovejte se nenápadně (například nepoužívejte památky města jako posezení při luštění, ať na vás někdo nezavolá policii jako minule).
Nesmíte vstupovat na soukromé pozemky (stejně vám to nepomůže) a v lese se musíte chovat tak, jak se má správně chovat v lese (tj. nerozdělávat oheň, nerušit zvěř včetně lesníků, nerozrývat půdu, atd.).


Potřebné vybavení

Každý hráč je povinen vybavit se, aby byl schopen hru absolvovat (jídlo, pití, sportovní obuv, oblečení podle počasí). Čekejte aktualizaci následujícího seznamu asi týden před hrou.

Nutné vybavení:
 • Mapa KČT č. 86 — Okolí Brna — Moravský kras, pokud možno co nejnovější vydání. Garantujeme vhodnost vydání "3. vydání 2002, aktualizovaný dotisk 2004". JINÉ MAPY NEŽ TATO VÁM MOHOU ZNEMOŽNIT POSTUP VE HŘE!
 • papíry nebo blok, čtverečkovaný papír
 • psací potřeby (aspoň tužka)
 • mobilní telefon (povinně alespoň ten s číslem uvedeným při registraci)
 • svítilna (od 19:00 bude tma)
 • lékárnička pro ošetření zranění (náplati, obvazy,...)
Doporučené vybavení:
 • Mapa města Brna, nejlépe aktuální a s co největším měřítkem (doporučujeme 1:16000). Pomůže, když obsahuje i předměstí, má výřez centra v lepším měřítku (1:10000), popsané ulice a jejich rejstřík. Názvy a umístění důležitých objektů (kostely, školy, parky, …) jsou téměř povinností.
 • plán hromadné dopravy (kdo se v MHD neorientuje, jistě jej ocení) — stav z roku 2006 (pro kontrolu: starý název linky: 140, nový název linky: 30)
 • kdo nemá šalinkartu (nebo neví co to znamená), ať si pořídí dvě čtyřicetiminutové jízdenky (stačí zóny 100 a 101); kdo je líný chodit, ať si pořídí ještě jednu až čtyři desetiminutové navíc (podle míry lenosti)
 • buzola (do Výzvy téměř nutnost)
 • přesné nůžky — doporučujeme tolik nůžek kolik je členů týmu schopných stříhat (tohle není legrace); hru lze ovšem dokončit i bez nůžek
 • karimatka nebo cokoliv na sezení
 • tvrdá podložka (na psaní)
 • dostatek psacích potřeb pro každého
 • pravítko na měření vzdáleností (stačí 16 cm)
 • kalkulačka (bohatě stačí jedna)
 • průhledné fólie a fixy na ně použitelné
Ještě k mapám:
Mapu do terénní části musíte bezpodmínečně mít podle výše uvedeného popisu. Mimobrněnským doporučujeme aktuální mapu sítě MHD (zóny 100 a 101), tentokrát to myslíme opravdu vážně.
Dostatečně nová mapa MHD na internetu je například tato, bohužel se špatně tiskne (stačí město Brno, okolí není potřeba). Pokud budete volat „příteli na telefonu“, může navštívit i oficiální stránky DPMB

Ještě něco:
Lidem neznalým Brna neuškodí vzpomenout si na pár nejvýznamnějších místních památek.


Bezpečnost

Každý hráč se hry účastní na vlastní nebezpečí a je plně odpovědný za případné škody, jež způsobí. Organizátoři nenesou za bezpečnost ani jednání hráčů zodpovědnost. Hráči mladší 18 let přinesou na start potvrzení od rodičů daného znění — konečně zveřejněno — stahovat můžete text ve Wordu nebo stejný text v PDF. Neučiní-li tak, nesmí hrát — v tom už neuděláme žádnou výjimku, opravdu si to nemůžeme dovolit. Doporučujeme týmům mladších hráčů zajistit si dospělého nehrajícího vedoucího. Účast ve hře znamená souhlas s těmito pravidly.
Je zakázáno zkracovat si cestu přes neveřejná prostranství (budovy, zahrady), šifry tam nenajdete. Každý hráč je povinen se ve městě chovat jako ve městě a v přírodě jako v přírodě — viz výše.
V případě jakýchkoli vážnějších problému (zranění, ztracení se, smrt) se můžete obrátit na telefonní číslo herní centrály (sem jej napíšeme). Upozorňujeme účastníky, že hra ve městě znamená nutnost dodržování bezpečnostních pravidel: např. silnice přecházet pouze na přechodu pro chodce, když svítí zelený panáček, být neustále obezřetní, chodit po chodníku, nebýt zbrklí, atd.


Registrace

Přihlásit se můžete na stránkách přihlašovadla. Prosíme, vyplňte pravdivě všechny položky, u kterých je třeba, abyste je vyplnili pravdivě.
Poplatek za účast je 150 Kč (dohromady za celý tým) a slouží k pokrytí nákladů spojených s organizací hry (kopírování, telefonování, trička pro vítěze, vyrovnání ztrát z minulých ročníků,…).
Startovné zaplaťte do pondělí 18. září včetně. Vyhrazujeme si právo účtovat 50 Kč přirážku týmům, které se přihlásí na poslední chvíli a/nebo zaplatí až na startu.
V případě velkého zájmu o hru zastavíme registraci po přihlášení šedesátého týmu.


Jak zaplatit startovné

Prosíme, pošlete nám 150 Kč na bankovní účet číslo 2894815514/0600. Pro identifikaci vašeho týmu uveďte tříčíslicový variabilní symbol jako číslo vašeho týmu doplněné o nuly na začátku (příklad: tým, který má na stránce Týmy uvedeno číslo 8, bude mít variabilní symbol 008). Pro jistotu také vepište do zprávy pro příjmce řetězec "KN3" a název vašeho týmu. Stav účtu budeme občas kontrolovat.
Zaplacení NEbudeme potvrzovat emailem, zavedli jsme informaci o zaplacení do databáze týmů, takže se nově můžete dovědět stav placení vašeho týmu na stránce týmů. Připomínáme, že musíte být trpěliví — zpracování vaší platby může trvat až několik dnů v bance i u nás.Doporučení

Znovu připomínáme všem týmům dodržování pravidel hry a hlavně nutnost ochrany vlastního zdraví — silnice přecházejte pouze na přechodech pro chodce, ve městě jezdí spoustu dopravních prostředků, kterým je třeba vyhnout se. Myslete na to!
Přečtěte si reportáž z první i druhé Krtčí nory, dovíte se ještě spoustu "zákulisních informací" navíc.
Neváhejte se zeptat kolemjdoucích, pokud nějakou informaci nevíte — za zeptání nic nedáte (tohle pomůže hlavně u vědomostních otázek (které se jistě objeví), případně pokud nevíte, jak se někam dostat).
Některé papíry, které obdržíte během hry budou obsahovat nezašifrované pokyny, jak postupovat ve hře (například kde hledat nápovědu, kde je cíl, atd.) — na tom není co luštit. Vždy jde jasně odlišit, co je šifra a v čem ji nemáte hledat.
Nápovědy používejte až po pečlivém zvážení situace, rozhodují o vašem umístění. Nevyčerpávejte si absolutní nápovědu na lehkých šifrách na začátku hry, později přijdou o dost těžší problémy.
Je zřejmé, že pokud chcete dojít do cíle, nesmíte se nikde zaseknout na moc dlouho. Právě v případě zaseknutí použijte nápovědy, případně i totální nápovědu. Jelikož víme, že týmy váhají s využíváním nápověd a často volí špatnou strategii, budeme o tom promlouvat ještě na startu. Dobří stratégové mohou porazit mnohem lepší luštiče nezvládající nakládání s časem.
Šifry jsme se snažili udělat přiměřeně elegantní — to znamená, že správný způsob dešifrování by měl být "hezčí", než špatné, které vás napadnou. Jinak řečeno: až přijdete na správné řešení, budete si tím jisti. Často k řešení vede jednoduchá myšlenka, složitosti zkoušejte až po vyzkoušení jednoduchých a přirozených možností.
Nikdy se nevzdávejte — zkoušejte stále nové nápady a postupy. Nevzdávejte se, ani když máte málo času, po těžké šifře často následuje lehká, kterou vyřešíte rychle, a času budete mít zase dost.


Rady z manuálu

Na závěr přikládáme rady z šifrového manuálu (část převzata z oficiálního manuálu Tmou — vřele doporučujeme prostudovat):
Zatím v každé Krtčí noře bylo několik míst, na která přesně sedí nějaká rada z tohoto seznamu. Nejinak tomu bude i letos. Tak si to přečtěte, vytiskněte, vezměte. Šifry samozřejmě musí bý i originální, takže na většinu s títo seznamem nevyzrajete, ale těch několik rychle objevených souvislostí stojí za to.br />
 • šifry řeš na sluníčku, ne v chladu a vlhku
 • lepší je o všech poznatcích hned psát poznámky než mluvit a nic nedělat
 • brainstorming — každý chrlí nápady, co by to mohlo být
 • zpětné inženýrství — odhadování, jak lze v šifře zakódovat tajenku
 • tvoří to skupinky o 1 až 4 znacích … morseovka
 • je tam něco, co může mít dvě vlastnosti (plus třetí vlastnost je oddělení písmen)… morseovka
 • je tam určitých objektů zhruba 26 … písmena abecedy
 • rozličná četnost symbolů … písmena abecedy
 • frekvence písmen odpovídající češtině … transpozice (posunutí v abecedě)
 • pozor na trojské koně (tváří se to jako něco jiného)
 • nic z předchozího … může být grafická šifra — zkus v tom uvidět obrázek / text / morseovku
 • nepatří k této šifře některá nápověda?
 • nestříhej, dokud si nejsi jistý, co a jak máš stříhat
 • zkus odhadnout výsledek (podle předchozí trasy hry, zajímavých míst kolem,…)
 • pořádně si přečti zadání
 • zkus použít jméno hry, okolí místa, morseovku
 • použij čtverečkovaný papír
 • využíváš opravdu všechny informace?
 • rozptyl se, ať přijdeš na jiné myšlenky, zab2hej si v okolí, vyprávěj vtipy
 • ještě jednou zkus morseovku, bývá v různých podobách skoro v každé hře
 • ještě odhaduj výsledek
 • oběhej všechna zajímavá místa kolem — tohle jsme se rozhodli nepodporovat
 • NIKDY SE NEVZDÁVEJ !!!

Poděkování

Děkujeme všem pomocníkům z Krtků a přátel, všem testerům, ostatním hrám za různé herní prvky, které využíváme. Podrobnější seznam lidí, kterým jsme vděční se tady někdy objeví ... viz stránka testeři.
Ze stránek v odkazovníku určitě navštivte Kalendář šifrových her.