Kronika10. šifra

zadání

Výzva

Pohoda

nápovědy (pouze v Pohodě)
řešení

Výzva: Nejprve si všimneme, že v pravém sloupci je dobře navazující text „každý sloupec obsahuje jedno slovo dodržující svůj význam“. Dále hledáme v každém sloupci slovo dodržující svůj význam – jsou to (zleva) „použij čtvrté nejdelší zelené slovo“. Čtvrté nejdelší zelené slovo je „Mufloní“, podle mapy je jediným možným „mufloním“ místem Mufloní studánka.
Pohoda: Stejný postup jako ve Výzvě, chybí první řádek sloužící jako maskování začátku textu v posledním sloupci.

diskuse


Moscow Trust | 24.09.2006 10:39
Pěkné. "Po-u?ij" jsme sice neodhalili, ale zbývající čtyři slova byla k porozumění dostatečná. Druhá snadná ?ifra v řadě a zase bez nápovědy... ?e my jsme se raději nevydali na Výzvu! -- Bob
kongruence | 24.09.2006 18:19
Bylo málo času, tak jsme asi po deseti minutách rozbalili nápovědu, která nám nic neřekla, tak jsme dali i druhou. Po chvíli nám to do?lo, tak jsme uháněli po modré a pak po ?luté ke studánce. Bohu?el vlivem nepřesné mapy jsme ji u? nestihli :-(
Zlí lidé | 24.09.2006 18:25
zvlaste kdyz mezitim stihli pobliz postavit ulici Tomeckova ;[[ priste bych doporucoval do nejakeho sloupce pridat slovo 'studanka' [a krtka privazat za nohu na stanoviste]
Náhodná procházka | 24.09.2006 22:30
(výzva) tak k této ?ifře mám asi nejvíce výhrad ze v?ech. Jednak mi přijde umístit text který se má číst do 8 z 9 sousedících polí (v daném směru) nesystematické. Druhak (a to hlavně): slov dodr?ujících význam by mohlo být více: diskuze: SL1 (pokračuj = pokračuj v dal?ím sloupci v lu?tění, pou?ij ~= po u?ij), SL3 (mezi je opravdu mezi), SL5 (jedno je jedno a svůj je svůj). Mo?ná jsem to v?ak nepochopil správně a/nebo se od hráčů čeká ?e se nad tyto "drobnosti" povznesou. Hanz
La Kukarača | 25.09.2006 09:59
Co se týkalo umístění, tak "královské" stanovi?tě. Bez dokonalé orientaci v mapě (správné verze!) se podle mne Trpaslíkova studánka vůbec nedala najít. ?ifru na?těstí Bob vylu?til rychleji, ne? jsem si ji stihl přečíst ...
Krtci (organizátoři) | 25.09.2006 13:26
Zlí lidé: To je smůla. Nenapadlo nás, ?e by se v této chvíli někdo mohl dívat na jinou mapu ne? KČT 86. "Studánka" by do sloupců přidat ne?lo (nedodr?uje svůj význam). Druhou větu první nápovědy ano -- v jedné z testovacích verzí tam byla, ale testerům se to zdálo nějaké divné a příli? slo?itě formulované, tak jsme ji vypustili s tím, ?e "Tomečkova" musí stačit. A kde ta ulice vlastně je (na mapy.cz ji nemů?u najít)?
Jeníčci | 25.09.2006 15:45
Druhá účast na KN mi potvrdila, ?e je má logika s krtčí neslučitelná. Tím netvrdím, ?e ta jejich je ?patná. Tady to na?těstí nevadilo. Jednak jsem to ře?il a? po skončení (brali jsme ji 19:30), jednak první slovo není důle?ité. Jinak pro mě slovo "pou?ij" nelze rozdělit na dvě a stále tvrdit, ?e jde o to stejné slovo. Výběr "pou?ij" jsem si zdůvodnil tím, ?e jsem ho pou?il. Co? by ov?em ?lo říct i o "u?ij". V dal?ích sloupcích je to hezká ?ifra, s nápovědou v tom posledním velmi snadná, průchozí.
Héra
Maximálně 50 znakú | 28.09.2006 00:40
Hezká ?ifra, mo?ná, ?e kdyby nás netlačil čas, dali bychom ji i bez nápověd. -- Bětka
Číslo týmu: Heslo: