Kronika11. šifra

zadání

Výzva

Pohoda

nápověda (pouze v Pohodě)řešení

Výzva: Nejprve doplníme všechna slova v křížovce (bez diakritiky). Na místech tajenky však najdeme nesrozumitelné dvojice. Všimneme si, že první písmeno každé dvojice je z první poloviny abecedy a druhé ze druhé poloviny abecedy (přesněji z prvních 12 a posledních 14 písmen) – právě jako je označení sloupců a řádků křížovky. Dvojice proto použijeme jako souřadnice v křížovce a zjistíme skutečnou tajenku – cílové heslo NEBÁT SE A VYHRÁT.
Pohoda: Stejný postup jako ve Výzvě. Křížovka je maximálně zjednodušená a jednoznačná. Opět vyjdou souřadnice písmenek. Heslo je ČERTOVINA.

diskuse


Moscow Trust | 24.09.2006 10:44
Vylu?tit kří?ovku nebyl problém, v?imnout si, ?e druhé písmenko je v?dy z druhé osy taky ne, ale ?e jde o souřadnice, to nás nenapadlo. :-( Nápovědu jsme buď ztratili, nebo ji - kvůli příchodu těsně před (po?) uzavřením stanovi?tě - vůbec nedostali. A tak se jedenáctka stala jedinou námi nevylu?těnou ?ifrou v KN3. :-( -- Bob
kongruence | 24.09.2006 18:27
Při?li jsme po ?luté k cestě, ale studánka je značená na druhou stranu, ne? opravdu byla :-( Tak?e jsme ji u? nestihli najít a do?li k zastávce U Jezírka. Podle informací, které byly známy o cíli předem, jsme na 90% byli přesvědčeni, ?e to bude v Útěchově, tak jsme sedli na bus a jeli tam. Kdy? U Buku přistoupily davy s kří?ovkama, tak jsme se chytali za hlavu, jak jsme byli blízko. Tak?e 11 nám unikla :-(
Náhodná procházka | 24.09.2006 22:31
Pěkné, elegantní, akorát nám u? do?la invence a přijít na to ?e jsou to souřadnice trvalo dlouho.
La Kukarača | 25.09.2006 10:02
My jsme jedenáctku taky nedali. Čas tlačil, tak?e jsme tým rozdělili a trojice, která doběhla ve třičtvrtě na 8 k cíli se dvojice písmenek dozvěděla od "lu?tičů kří?ovky" po telefonu ... chtělo to tak 20 minut navíc :-(
Číslo týmu: Heslo: