Kronika3. šifra

zadání

nápovědařešení

Doplněním písmen a přečtením v pořadí čísel získáte REZISER. Režisérem všech uvedených filmů je Steven Spielberg. Použijete poslední slovo jména, protože z názvů filmů bylo vždy použito poslední slovo – získáváte SPIELBERG. Špilberk je nejznámější brněnská památka, je nedaleko, je v rejstříku mapy a je výslovností velmi podobný se Spielbergem.

diskuse


Moscow Trust | 24.09.2006 09:55
Bohu?el, Rez Iser nám nic neříkalo, ale ale vět?ina týmu okam?itě rozpoznala, ?e jde o názvy filmů ?těpána ?pilberka. -- Bob
kongruence | 24.09.2006 17:46
Reziser jsme rozu?tili rychle, ale souvislost s názvy filmů jsme nějak neodhalili, nebo si toho spí? nikdo nev?iml. Mysleli jsme, ?e máme v okolí najít ulici, která se jmenuje po re?isérovi. Nic nás nenapadlo, tak jsem ?el do blízkého knihkupectví najít nějakou kní?ku, kde by se dalo zjistit, kdo z osob po nich? se jmenují okolní ulice byl re?isér. Nic rozumného jsme nezjistili, po dvaceti minutách otevřeli nápovědu a ?li na ?pilberk.
Náhodná procházka | 24.09.2006 21:55
Průchozí ?ifra, ale pěkná! Hanz
Krtci (organizátoři) | 25.09.2006 13:07
Je?tě doplním, ?e pevnost ?pilberk je na ulici ?pilberk, která je (v na?í mapě) v rejstříku ulic.
Maximálně 50 znakú | 28.09.2006 00:08
Tohle byla jedna z těch hezčích ?ifer (rozuměj z těch, co nám ?ly)... --Bětka
Číslo týmu: Heslo: