Kronika5. šifra

zadánířešení

Papír se dvakrát a dvakrát přehne tak, aby nahoře zůstalo právě jedno celé nevybledlé logo. Pak lze normálně přečíst, že další stanoviště je u mateřské školky na ulici Nejedlého (což je severním směrem na Lesné).

diskuse


kongruence | 24.09.2006 17:54
Na páté ?ifře se podařilo odhalit princip celkem rychle, já osobně jsem správný postup zavrhl s tím, ?e do tak obecného textu se přece neschová poloha dal?ího stanovi?tě. Na?těstí to napadlo ostatní, tak jsme vyrazili na Lesnou.
Náhodná procházka | 24.09.2006 22:05
Zajímavé, rychle vyře?ené...
Jeníčci | 25.09.2006 16:04
Velice hezké a asi dost pracné, dát dva texty dohromady, navíc v proporcionálním fontu, aby to nebylo nápadné. Vyře?eno dříve, ne? jsem si sednul.
Héra
Maximálně 50 znakú | 28.09.2006 00:16
Tohle bylo moc hezké... a my jsme nejdřív nevěřili, ?e to opravdu je jednoduché... ale vylu?tili jsme to více-méně náhodou. -- Bětka
Maximálně 50 znakú | 28.09.2006 00:54
Abych to upřesnila, ve chvíli kdy jsme asi dva vstali a ?li se na něco kouknout ke krtkovi, tak jsme odsedli předpřítomné Bětce vedení a u? jsme odcházeli :-) -- Embi
Číslo týmu: Heslo: