Kronika6. šifra

zadání

nápovědy
řešení

Spojte čarou sousední (ve vodorovném a svislém směru, jak naznačují tečkované čáry) kolečka s číslem právě když je jedno z nich dělitelem druhého. Jelikož prostorů mezi kolečky s číslem je přesně 104, což je 4 x 26, vepište do nich čtyři abecedy (A .. Z). Do výsledku se uvažují pouze písmena ohraničená čtyřmi čarami z předešlého kroku. Text KOST–ELO–BR–ANY znamená „kostel Obřany“.

diskuse


Moscow Trust | 24.09.2006 10:12
Tahle ?ifra mne na první pohled vyděsila. Spousta nesouvisejících číesl pospojovaných do mří?ky!
První nápověda nám moc nepomohla, ?edé čtverečky jsou asi opravdu příli? návodné, nebo u? po těch letech počítáme opravdu v?echno. ;-) Bez druhé bychom se ale nejspí? neobe?li. :-( Osobně bych dal nápovědy v opačném pořadí - ale a? po vý?e popsané zku?enosti.
Nakonec jsem nechtěl uvěřit, ?e by se dal smysluplný text poskládat z písmen čtyř po sobě jdoucích abeced a neustále jsem navrhoval, ?e je tam musíme napsat nasvislo nebo nějak jinak. Ale jde to. -- Bob
kongruence | 24.09.2006 18:00
Je?tě?e bylo pěkně, jinak by se to lu?tilo dost ?patně. Potřebovali jsme na to dost času a obě nápovědy (i kdy? první nám stejně nepomohla, to jsme věděli u? předtím).Zkoumat dělitelnost nás nenapadlo a i kdy? jsme ji pak po nápovědě měli vyznačenou ?ipkama, které číslo dělí které, stejně jsme nevěděli co s tím. Nakonec při?el spásný nápad vzít ty čtverce, které mají ?ipky ze v?ech stran :-) I kdy? Obřany nebyly daleko, rozhodli jsme se jet 45 na Tomkovo náměstí a pak 4 na Obřanský most, pě?ky bysme se třeba ztratili a myslíme ?e i tak to vy?lo skoro nastejno a u?etřili jsme síly.
Náhodná procházka | 24.09.2006 22:11
No, tak?e: Po mnohých pokusech něco podoplňovat (26 = 4x abeceda jsme tu?ili a to ?e velká čísla vedle sebe jsou obvykle dělitelná také) jsme po zku?enosti se ?pilberkem otevřeli hned druhou nápovědu (co? bylo evidentně dobře) a pak u? se to vylouplo. ?ifra skýtala mnoho návodů k ře?ení a projít je bylo pracné (nejen dělení ale i odčítání mnohdy pěkně vycházelo, 4 řádky = morse apod.) Hanz
La Kukarača | 25.09.2006 09:49
Nápovědy (pou?ili jsme postupně obě dvě) nás docela vytočily. ?e je čtverečků 26 a tedy se do nich mají napsat písmena jsme viděli prakticky okam?itě. Z čísel okolo jsme se tedy sna?ili najít systém, který nám řekne která písmena vzít a jak je seřadit -> ?e jsou některá čísla navzájem dělitelná jsme objevili rychle, pracovali jsme nejenom se ?ipkami jako kolegové z kongruence, ale i s podíly těch dvou čísel. Vznikly nám jakési vektory, mnohdy vyčuhující z tabulky ven (proti tomu pomohlo jejich sčítání ...) :-( Kdy? jsme se po fiasku této cesty dozvěděli, ?e tam máme napsat písmena a některá čísla jsou vzájemně dělitelná, měli jsme pocit, ?e si z nás někdo dělá srandu.
Jeníčci | 25.09.2006 15:19
Druhá účast na KN mi potvrdila, ?e je má logika s krtčí neslučitelná. Tím netvrdím, ?e ta jejich je ?patná. Obrázek dle čar dělitelnosti jsme dělali hned. V půlce bylo vidět 3 číslice a spoustu zmatených čar, tak jsme ho ani nedodělávali. Posléze jsme objevili 26 sloupců a zkusili kdeco. Nakonec jsme otevřeli nápovědu 2 (1 by nám byla taky na prd) a dozvěděli se to, co jsme věděli od začátku. Nicméně nás to přinutilo vrátit se k tomu nesmyslnému obrázku a zkusit v něm najít nějaký smysl. To samozřejmě dlouho netrvalo. Jen by mě zajímalo, jestli tam ty čáry navíc byly proto, aby to bylo lehčí nebo naopak tě??í.
Héra
Krtci (organizátoři) | 2.10.2006 13:52
Čáry navíc pova?ujeme za součýst ?ifry -- v autorském ře?ení počítáme s tím, ?e nejprve uděláte v?echny čáry a pak začnete přemý?let, která písmenka se pou?ijí, přičem? nejlep?í je pou?ít právě ta úplně ohraničená.

Osobně za jedinou slabinu ?ifry pova?uji dělitele -- nejsou (dle mě) úplně intuitivní a ani (dle mě) nepotě?í, nemají ten správný "?mrnc" (to u? jsou ov?em nároky na top ?ifru). Vítek
Číslo týmu: Heslo: