Kronika7. šifra

zadání


nápovědařešení

Samohlásky na fotografiích jsou „U“, „E“, „Á“, „A“. Ostatní písmena jsou souhlásky. Předpokládáme, že hráči se budou snažit vyslovovat podle pokynů a zjišťovat, která souhláska to je (máme vyzkoušeno z předchozích testů). Výsledek je 1200 METRŮ OD HRUŠNĚ NA ZÁPAD.

diskuse


Moscow Trust | 24.09.2006 10:18
Text byl mo?ná a? příli? odborný, ale navydávali jsme se spousty v?elijakých zvuků a bylo to celkem zábavné. Kdy? nás, je?tě lu?tící, míjel jiný tým a já vyrazil "B-b-b-b-b-b-b", zasmáli se opravdu v?ichni.
Potom jsem zase nechtěl věřit, ?e by se vycházelo z druhu nějakého stromu v mapě. Co kdyby někde poblí?, nedejbo?e, byla jiná, KČT a Vojenským kartografickým ústavem nepodchycená, hru?eň? -- Bob
kongruence | 24.09.2006 18:05
Dobrá ?ifra, vět?inu jsme toho nakonec odhadli a kdy? se to rýsovalo, zaujala nás v mapě ta hru?eň a napasovali jsme to na 1200 metrů od HRUSKY na ZAPAD. Sice na úplně dobře, ale cíl jsme měli. Rozhodli jsme se jít po cestě a pak po ?luté, kdy? jsme při?li na zastávku, zrovna jel bus, tak jsme se svezli tu jednu zastávku na sídli?tě :-)
Náhodná procházka | 24.09.2006 22:14
Hru?eň jsme napasovali hned. To ?e to druhé je světová strana bylo taky jasné, fotky 2. a 4. písmena byly stejné akorát převrácené po vertikále, tak?e sever nebo západ. A? po cestě k hru?ni jsme si pořádně přečetli zadání (?ifru jsem ře?ili napůl jako průchozí) a ?li na západ. Hanz
Maximálně 50 znakú | 28.09.2006 00:24
Nejdřív jsme si mysleli, ?e je to 'hru?ka', ale ne? jsme se ji vydali hledat, zjistili jsme, ?e je to 'hru?eň', na?li ji i v mapě a díkybohu vyrazili správně...
Ov?em... přeříkávání abecedy, tak aby byl zřetelně rozpoznatelný pohyb úst, se ukázalo jako poněkud tvrd?í oří?ek. ;) -- Bětka
Číslo týmu: Heslo: