Kronika8. šifra

zadání


Výzva

Pohoda

nápovědařešení

Proužky se vystříhají a proplétají tak, aby se střídalo „nahoře“ a „dole“ (známe z rohožek, deček a podobných, viz nápověda) a byla vidět malá písmena. Výsledkem je obrázek značky kóta a číslo „391,6“, což ukazuje na kótu na kopci severně, ve Výzvě a výřez značky kostela v Bílovicích v Pohodě (stejně blízko je kostel v Obřanech, ale tam už bylo předchozí stanoviště). Není nutné stříhat a proplétat, s dobrým vhledem lze vše překreslit a „proplést“ na čtverečkovaném papíře.

diskuse


Moscow Trust | 24.09.2006 10:29
K vyře?ení ?ifry jsme zvolili nedaleký ranč s restaurací, doplnit stav tekutin ji? bylo opravdu nutné. Ov?em zábor celého podniku uzavřenou společností učinil z lákavého občerstvení jen jedenapůlkilometrovou zacházku. Předchozí týmy ji? zřejmě vyčerpaly benevolenci personálu a k nám ji? byl nekompromisní. :-(
Nápověda byla opět nutná, pokreslili jsme dost čtverečkovaného papíru, zachytali si prou?ků létajících ve větru, ale nápad nepři?el. Po shlédnutí fotografie se děvčata prokázala jako zručné pletařky a po chvilce jsme měli obě ře?ení.
Pokračovali jsme ale jen jednou z tras, ?e ano. Tou, která odpovídala počtu námi otevřených obálek s nápovědou. ;-) -- Bob
kongruence | 24.09.2006 18:12
Tak tady se nám podařila maximální haluz. Zkou?eli jsme to různě kombinovat, ale na to správné ře?ení jsme nepři?li. Tak jsme říkali, ?e zkusíme dojít k té hru?ni, ?e by to mohlo být třeba tam, kdy? to tam nebude, ?e rozbalíme nápovědu. Na hru?eň jsme do?li tak nějak intuitivně, ?e by se to dobře autorům označovalo, byla rozumným směrem a v rozumné vzdálenosti. Samozřejmě tam nic nebylo, ale vidíme pod sebou vě? kostela a říkáme si, ?e často bývají stanovi?tě u kostelů, tak ?e dojdem a? dolů a rozbalíme nápovědu a? tam. Jsme nevěřili vlastním očím, kdy? na schodech seděl krtek a dával nám to co jsme chtěli - ?ifru z pohody. Kdy? jsme se blí?ili, obávali jsme se, ?e jsme na?li stanovi?tě výzvy :-)
Náhodná procházka | 24.09.2006 22:18
výzva: na proplétání jsme při?li celkem záhy, nicméně se to ukázalo příli? náročné na zručnost. Po překreslení jsme dostali obrázek kóty, k číslu u? jsme se nedolu?tili (???) a vydali jsme se na kopec. Hanz
La Kukarača | 25.09.2006 09:53
No, my jsme to číslo taky nikde nena?li - buď jsme přestali lu?tit v půlce, nebo tam číslo vůbec nebylo. Jinak moc pěkná ?ifra, vyzkou?eli jsme mnoho slepých cest a "tkaní" nás napadlo asi tak 15 minut před tím, ne? bychom loupli nápovědu ...
Chlýftým | 25.09.2006 11:45
Číslo kóty v zadání nebylo, bylo součástí betaverze ?ifry, která byla vidět v cíli.
Proplétání bylo docela jasné hned od začátku, ale rychlej?í to bylo s papírem a tu?kou. Ty taky neustále nerozfukoval vítr ;). Ale nejkrat?í ceta na dal?í stanovi?tě (výzva) u? bylo jiné kafe. Ale?
Pralinky zvlá?? | 25.09.2006 11:54
Kdyby jen kafe! Hlavně koblí?ky!
Maximálně 50 znakú | 28.09.2006 00:28
Po prvním nápadu, ?e černá patří nahoru, jsme mří?ku propletli správně a s pomocí izolepy nám jí ani moc neulítlo. -- Bětka
Číslo týmu: Heslo: