KronikaHlavní změny a vylepšení Krtčí nory 3

Aktualizace: 18. 9. 2006. Změny oproti předchozí verzi ze 13. 9. jsou zvýrazněny touto fialovou barvou.

Aktualizace: 13. 9. 2006. Změny oproti předchozí verzi z 5. 9. jsou zvýrazněny touto modrou barvou.

Aktualizace: 5. 9. 2006. Změny oproti předchozí verzi z 14. 7. jsou zvýrazněny touto zelenou barvou.


Bodový systém

Hlavní novinkou v Krtčí noře je bodový systém. Rozmýšlíme jej již dlouho a snažíme se nalézt optimální nastavení. Zatím uvádíme verzi, která se vlivem výsledků testů může změnit.
Body je důležité získávat, protože prvním kritériem při sestavování závěrečného pořadí je bodový zisk týmu. Před začátkem hry má každý tým 0 bodů. Maximálně je možné získat 100 bodů.
Body lze získat několika způsoby:
 • Na začátku hry tým dostane záchrannou obálku prozrazující umístění cíle. Za neotevření a ukázání v cíli před koncem hry je 25 bodů.
 • Na začátku hry tým dostane obálku s telefonním číslem pro prozrazení umístění dalšího stanoviště (tzv. totální nápověda). Za neotevření a nezavolání je 15 bodů.
 • Za každou nepoužitou bodovanou nápovědu tým získá bodovou hodnotu dané nápovědy. Maximálně 32 body ve městě plus 10 bodů v Pohodě. (Maximum nastane v případě nevyužití žádné nápovědy.)
 • Za každé nalezené stanoviště v kategorii Výzva tým získá příslušný počet bodů. Maximálně 28 bodů (v případě nalezení všech stanovišť Výzvy).

Příklad dopadu bodového systému na pořadí týmů:
tým počet bodů poslední dosažené místo čas jeho dosažení pořadí
A 100 cíl 19:00 1
C 100 cíl 20:00 2
B 99 cíl 14:00 3
D 75 stanoviště 11 17:00 4
E 70 cíl 16:00 5
F 60 cíl 14:00 6
G 50 stanoviště 8 15:00 7

Poznámky:
 • Body jsou důležité. To znamená, že je maximálně důležité dojít do cíle (uplatnit 25 bodů za neotevřenou obálku prozrazující polohu cíle a říct správné cílové heslo). Také je přínosné nepoužívat nápovědy.
 • Rychlost není důležitá. Viz tým „B“: Raději měl strávit více času nad šifrou, než vzít nápovědu, která jej stála vítězství.
 • Nevzdávejte se předčasně. Ještě můžete dojít daleko.
 • Používejte nápovědy, pokud se nedostanete do cíle bez nich. 25 bodů opravdu stojí za to.
  Tyto poznámky jsou návod, jak se dobře umístit. Můžete mít samozřejmě i jiný osobní cíl, například „pěkný výlet“ nebo „nikdy se nevzdát“, pak samozřejmě chápeme, že se nebudete řídit bodově efektivně.

 • Nápovědy

  Další novinkou v Krtčí noře je nový systém nápověd.
  K většině šifer společné městské části a části Pohoda jsou nápovědy. Nápověd je několik druhů (viz níže). Bodové nápovědy garantují držiteli předem známý bodový zisk v případě nevyužití. Navíc je k některým šifrám více nápověd. V takovém případě jsou nápovědy označeny krátkým veřejným komentářem (je vidět bez znehodnocení bodové hodnoty nápovědy), který stručně informuje držitele o podstatě či obsahu nápovědy. Snažíme se tím týmům pomoci, aby využívaly nápovědy, které skutečně potřebují.
  Výpis druhů nápověd:
  • žádná (0 bodů): k šifře není žádná nápověda
  • prozrazení (0 bodů): výsledek první šifry (úvodní řada, viz KN2) organizátoři prozradí po zhruba 25 minutách
  • časová (0 bodů): po vyznačené časové době od obdržení zadání šifry (bývá 20 minut) tým smí otevřít nápovědu, dříve ne; vzhledem k tomu, že nápověda má bodovou hodnotu 0 bodů, je toto otevření bez postihu, výhodné a doporučované
  • bodová (1 bod až 10 bodů, dle šifry): nápověda k šifře s bodovou hodnotou, rozbalením je znehodnocena
  • totální (15 bodů): viz bodový systém, bod 2; pokud použijete tuto nápovědu, automaticky vám neuznáme všechny body za nápovědy k prozrazované šifře — proto se vyplatí raději rozbalit všechny nápovědy a pracovat s nimi, než je nerozbalit a volat o totální nápovědu!
  Podrobnosti o druhu a bodové hodnotě nápovědy ke každé šifře se dozvíte včas před hrou na těchto stránkách a během hry z karty týmu.

  Tabulka nápověd a možných bodových zisků k jednotlivým šifrám:
  část hry stanoviště / šifra body za dosažení stanoviště typ nápovědy body za nápovědu
  městská 1 0 prozrazení do 30' 0
  2 0 časová 20' 0
  3 0 časová 20' 0
  4 0 bodová, dvě části 3 + 7
  5 0 žádná 0
  6 0 bodová, dvě části 6 + 4
  7 0 bodová, dvě části 2 + 2
  8 0 bodová 8
  Pohoda 9 0 bodová 4
  10 0 bodová, dvě části 1 + 2
  11 0 bodová 3
  Výzva 9 5 žádná 0
  10 10 žádná 0
  11 13 žádná 0

  Poznámky:
  Celkem můžete získat 100 bodů. Projdete-li pouze trasou Pohody, maximální zisk je o osmnáct bodů menší, tedy jen 82 body.
  Váš konečný bodový zisk můžete nahlásit organizátorům následujícími způsoby:
 • přijdete do cíle a ukážete nerozbalené obálky a zalepené nápovědy nenulových bodových hodnot
 • pokud se nemůžete dostavit do cíle, v okamžiku vašeho ukončení hry ukážete důkazy neztracených bodů libovolnému organizátorovi (bude-li poblíž)
 • v případě, že nemůžete nahlásit bodový zisk předešlými způsoby, postupujte podle pokynů napsaných v záchranné obálce (té za 25 bodů)
  Nápovědy je třeba využívat rozumně. Uvědomte si, že denní hra poskytuje relativně málo času. Je na každém týmu, jak si rozvrhne čas, aby hru stihl. My se vám snažíme poskytnout potřebné informace. V odhadech průměrného čistého času řešení šifry (bez přesunů, bez času na rozbalení a sbalení věcí) nám vychází, že hru stihnete, když vyřešíte jednu šifru průměrně za třicet minut. (To neznamená, že zmiňovaná půlhodina je limit na každou šifru, lehčí samozřejmě vyřešíte dřív a na každou těžší vám zbyde nejméně hodina.) Podrobné bodování zveřejňujeme dopředu, abyste mohli počítat s rozložením času — strávit dvě hodiny na těžké šifře (můžete předpokládat, že těžká šifra má velkou bodovou hodnotu nápověd) není problém. Strávit 30 minut na lehkých šifrách naopak problém je.
  V případě využití telefonické záchrany na poslední šifře vám báude prozrazeno cílové heslo.
  DEFINITIVNÍ POČTY BODŮ ZA JEDNOTLIVÉ NÁPOVĚDY A STANOVIŠTĚ NALEZNETE V KARTĚ TÝMU NA STARTU.
 • Dvě obtížnosti

  Kategorie Mladší se v KN1 moc neosvědčila, protože nám přidala mnoho práce navíc — dělat spoustu nápověd a extra zadání pro dva týmy, které navíc byly tak dobré, že klidně mohly hrát se staršími, se nevyplatí. KN2 obtížností nesedla týmům, které očekávaly "přípravu na Tmou". Naši hru samozřejmě nechceme pasovat do pozice pouhé "rozcvičky" na jinou hru a chceme nabídnout kvalitní a šifrově obtížnou hru zkušeným týmům. Zároveň si vážíme i hráčů méně náročných nebo těch, kteří si chtějí udělat zajímavější výlet. Obě skupiny nelze uspokojit stejnou hrou, proto v rámci jedné hry nabídneme dvě kategorie lišící se hlavně obtížností šifer, v menší míře i náročností trasy.
  Abyste měli bližší představu, uvádíme přibližné srovnání obtížnosti šifer KN3 s Tmou7: Výzvu se budeme snažit postavit tak, aby týmy, které se dostaly na desátou šifru na Tmou7, došly všas až do cíle KN3 (některé s využitím povolených záchran). Neberte nás za slovo — tohle je teorie.
  Předem říkáme, že se budeme snažit poskytnout co nejvíc informací o vlastnostech kategorií. Jistě se objeví dotazy, proč to netajíme jako překvapení. Odpověď je prostá: chceme, aby se každý tým musel rozhodnout v okamžiku výběru trasy (viz níže), rozhodnutí je závažné, znamená úspěch či neúspěch, "pohodu" nebo "výzvu". K takovému rozhodnutí je třeba mnoho informací, aby výsldek byl správný.
  Předpokládáme, že Pohodu půjdou týmy, které obsahují děti nebo které se potřebují včas dostat na nádraží, protože jsou z daleka. Dalším důvodem je, že se týmu v dosavadním průběhu hry nedařilo a už mu zbývá málo času nebo tuší, že nezvládne řešit šifry těžší kategorie. Pohoda může být doboru volbou v případě obav ze ztracení se, nezkušenosti s pohybem v terénu špatně vyznačeném na mapě. Naopak Výzvu by měli projít všichni toužící po větších šifrových zážitcích, lidé, kteří se nebojí trochu bloudit. Kdo zvládal městskou část s použitím malého množství nápověd a má dost času do konce hry, měl by jít Výzvu.
  Na stanovišti osm (dvě třetiny hry počtem šifer, polovina hry nachozenou vzdáleností a náročností terénu) se musí každý tým rozhodnout, jestli dál půjde trasu "Výzva" nebo "Pohoda". Do té doby nejsou žádné kategorie, proto se do kategorií ani nepřihlašuje při registraci týmu.


  Pohoda

  Úspěšným projitím Pohody může tým získat deset bodů navíc. Hra končí v 19:05. Šifry budou lehčí než ve Výzvě nebo stejné s dostupnými nápovědami.
  Výhody
  • velká pravděpodobnost přinesení nepoužité pětadvacetibodové záchranné obálky do cíle (zisk 25 bodů)
  • skončí v 19:05, což je za světla a brzy vzhledem k cestě do centra a případně vlakem daleko domů
  • šifrově lehká, nápovědy
  • terénně lehká, kratší, fyzicky méně náročná
  • téměř není možné ztratit se
  Nevýhody
  • málo získatelných bodů (maximálně 10 bodů)
  • není takovým zážitkem
  • neprověří orientační kvality týmu

  Výzva

  Úspěšným projitím Výzvy může tým získat dvacet čtyři body navíc. Hra končí ve 20:00. Šifry obtížností nepřesáhnou šifry ze společné městské části hry.
  Výhody
  • mnoho získatelných bodů (maximálně 28 bodů)
  • je lepším zážitkem
  • prověří orientační kvality týmu
  • je šifrově zajímavější
  • skončí ve 20:00, což je sice za tmy, ale máte více času na hru
  Nevýhody
  • větší pravděpodobnost NEpřinesení nepoužité pětadvacetibodové záchranné obálky do cíle (ztráta 25 bodů)
  • těžší šifry, žádné nápovědy
  • terénně náročná, delší, fyzicky náročnější
  • je velmi snadné ztratit se

  Denní hra by neměla být za tmy

  • snížujeme počet stanovišť na jedenáct (včetně startu) plus cíl (bez šifry)
  • kategorie Pohoda skončí v 19:10, což je za světla ehm, tedy hranice, kdy už přestává být vidět.
  • startovné se nebude vybírat na startu
  • cíl bude na rozumném místě vzhledem k cestě na nádraží (neboli do centra města)

  Žádné špatné zavírací doby

  Stanoviště bude fungovat od otevření opravdu velmi dlouho. Na kartě týmu dostanete seznam garantovaných otevíracích dob. Po vypršení zaručené funkčnosti stanoviště (kterou se pokusíme oproti KN2 prodloužit) obsluhující org odejde, vezme nálepky týmů a nechá zadání šifer přiměřené schované na místě. Nic vám nebrání vyzvednout si šifru a nalepit nálepku na obálku se šiframi bez přítomnosti orga. Bohužel nezaručujeme, že ve městě šifry někdo neukradne. Upozorňujeme, že nepovolíme získání šifer po skončení hry — důvod viz níže.
  Potenciálně omezující zavírací doby budou pouze u několika stanovišť na začátku hry, nastavíme velkou rezervu, navíc ve spojení s časovými nápovědami k šifře 2 a 3 nehrozí, že by někdo dlouho zůstal na začátku hry jako minuulý ročník.
  Zavírací doby pozdějších stanovišť budou 18:30 v Pohodě a 19:30 ve Výzvě. Přestože je běžnou praxí na některých jiných hrách luštit šifry po skončení hry (sami se tomu nevyhýbáme — viz Bedna 2006), my si tohle v Krtčí noře nepřejeme — z důvodu sestavování pořadí podle bodového systému potřebujeme mít všechny týmy nejpozději rychle po skončení hry v cíli.
  V rámci šetření orgy na důležité činnosti (městská stanoviště, více focení, příprava cíle a trasy) necháme některá terénní stanoviště bez kontroly. Znamená to, že budou trošku schovaná.

  Jasnější šifry

  Pokusíme se zaměřit na zpřehlednění šifer. Rozhodneme, co je na šifře důležité (na to musí hráči přijít) a co by řešení bez nějakého zkrášlujícího efektu zbytečně prodlužovalo. Ve Výzvě by se složté a vícekroké řešení mělo objevit, ne však přehnaněkrát. Říkejme tomu účelová složitost.

  Příjemnější cíl

  Budeme se snažit najít místo v místě konce trasy hry, kde by proběhlo závěrečné vyhlášení — pod střechou a se světlem (svítit bude potřeba až ve Výzvě). Je možné, že kvůli tomu budeme muset zvýšit startovné. Věříme, že si rádi za komfort připlatíte. Jiná možnost je rezervace hospody (pak nebude vyšší startovné ale měli byste si něco objednat).
  Abychom byli fér, dost brzy před hrou prozradíme, jestli se nám to povedlo, abyste věděli, jestli na vás čeká větrná temná pláň nebo něco méně asketického.
  V současné době jsme ve fázi výběru místa v rámci jedné lokality.


  Pokračujeme v tradici dobré hry

  Věříme, že KN1 a KN2 byly dobře připravené hry s kvalitními a originálními šiframi. Letos rozšiřujeme autorský tým, což přispívá k širšímu spektru nápadů a jejich nevyčerpání.


  Diskusi ke změnám najdete na stránce diskuse.