Kronika6V – kostka – hřiště na Sokolském koupališti

zadání

šifra 6, kliknutím zobrazíte větší obrázek

stručné řešení

Na místo tří kostek ve vodorovné třetině číslice nakreslíme 0, 1, nebo 2 tečky tak, jak jsou na příslušné třetine odpovídající stěny hrací kostky natočené jako na obrázku v číslici. Dostáváme morseovkou „KOPEC 413“.

řešení

* Struktura: v zadání vidíme dva pásy obrázků, mohlo by se jednat o dvě věty nebo dvě slova. Jeden obrázek by mohl znamenat jedno písmeno (v případě dlouhá tajenky).
* Analýza: na obrázcích jsou horizontálně–třetinové úseky číslic; po podrobnější analýze můžeme říct, že jsou přítomny všechny úseky číslic 1 až 6, žádné jiné číslice nejsou zastoupeny. Každý úsek je třikrát širší než je jeho výška — tři třetiny tak dají dohromady čtverec.
* Úplnost: „kuličky“ v číslicích jsou natolik nevynucené, že musí být k něčemu použity. Jedinci s vyšší dávkou fantazie v nich možná uvidí pohled na šestistěnnou hrací kostku, ostatní si vzpomenou, že na startu dostali opravdovou hrací kostku, nejlepším k objevení kostkové povahy stačí číslice 1 až 6 a čtvercovost tří úseků jedné číslice.
* Uvědomíme si, že každou stěnu kostky lze znázornit tečkami v poli 3 x 3. Každý úsek nahradíme příslušným výřezem z kostky obsahujícím tečky (nebo prázdno). Sporné rozmístění teček v hodnotách 2 a 3 řeší malé krychličky — ukazují totiž pohled na krychli tak, že jsou vidět stěny 1, 2 a 3.
* Vyznačené tečky interpretujeme jako morseovkové čárky a tečky, střídají se totiž mezery (oddělovače, krátké – elementy – i dlouhé – písmena) se samostatnými tečkami (tečky) a dvojitými tečkami (čárky). Oddělení pásů je oddělení slov. Na morseovku by mohla navést i podoba zadání — vzdáleně může připomínat telegrafní pásek.
* Řešením je text „KOPEC 413“ označující kótu nad východím břehem přehrady (pouze ve výřezu 1:25000).

co my

Stanoviště zajišťovala Markéta. Před příchodem týmů jí pomohli Vítek s Petrem umístit obrázky na nástěnku. Dlouho a usilovně jsme hledali, kam se nám ztratil obrázek od másel v troubě. Také jsme pro snazší nalezení stanoviště umístili šipku k Pergole, přece jen nejbližší hřiště od Pergoly bylo hned vedle a oplocené, hrozilo, že někdo by hledal tam.

co týmy

Na šestce všechny týmy poznaly svůj obrázek pýchy bez problémů. Někteří napřed nechápali, "jak náš obrázek?", ale potom, co uviděli všechny obrázky z úvodní řady, tak se u toho dobře bavili. Na stanovišti nebyl moc velký nával, týmy přicházely celkem plynule (zároveň přišly maximálně čtyři).

Šifra vedoucí do Výzvy se ukázala jako velmi těžká, prolomilo ji jen zhruba patnáct týmů, do Výzvy šlo ještě několik dalších, kteří si po dvou až třech hodinách koupili záchranu za patnáct bodů. Ostatní museli do Pohody. Poměr týmů dvacet do Výzvy a padesát do Pohody považujeme za dobrý, abychom si ve Výzvě mohli dovolit dát těžší šifry bez nápověd.

o šifře

statistika šifry

na stanoviště 6V dorazilo 59 týmů (96 % z hrajících týmů)
záchrany nebo zamrznutí využilo 7 týmů (11 % týmů, které šifru získaly)
pořadí týmů podle času luštění (včetně přesunu na další stanoviště, pouze řešitelé bez nápověd a záchran)
všechny zobrazené údaje jsou počítány pouze na množině týmů, které odevzdaly formulář, což učinilo 61 z 68 hrajících (89 %), nebo potřebné údaje dodaly jiným způsobem

diskuse


Náhodná Procházka | 7.10.2007 11:12
Asi pro více týmů (včetně nás) tato šifra rozhodla, že půjdeme Pohodu (čas neúspěšného luštění 6V: přes 2.5hod, čas úspěšného luštění 6P: cca 5min.).

Veskrze šlo asi o obtížnou šifru, kterou jsme nezvládli. Jen jednu připomínku pro autory šifry: v "řešení", část "Úplnost" říkáte, že je tam prvek, který je tak nevynucený, že musí být použit. To samé bych já řekl o jiném prvku: samotné kostce, kterou jsme dostali. Když už jsme třídili nápady co a jak, soustředili jsme se na ty, u kterých je POTŘEBA kostka. Netušili jsme, že přibalená kostka je tzv. "balast", tedy prvek, který spíše odvádí od správného řešení. Např. na Svíčkách bychom s tím asi počítali, u Krtků ne :-(

Ještě poznámka k tomu, co jsme si mysleli že by bylo POUŽITÍ kostky:
1) použít otáčení kostky (což jsme hodně dělali), kostka slouží k tomu, že si člověk lépe uvědomí, jak se změní tečky, když se např. kostka otočí z 2 na 3 apod.
2) zdůraznění písmen K-O-S-T-K-A jako jakýsi klíč.

Hanz
Chlýftým | 7.10.2007 11:20
Nesouhlasím s tím, že kostka byla k ničemu. U nás se správná myšlenka k řešení odvíjela právě od pohledu na ni.
Krtci | 7.10.2007 11:23
S opravdovou hrací kostkou máš pravdu, vůbec nebyla potřeba. V dřívějších několika verzích zadání byl v číslicích jakýsi "obecný" pohled na hrací kostku, testeři měli problémy vůbec poznat, že se jedná o hrací kostku. Nakoupili jsme teda hrací kostky a rozhodli, že je budeme dávat na startu. Později jsme rozhodli, že zadání musíme ještě předělat, jelikož existují pohledy na kostku, kde dvojka a trojka vychází pokaždé do jiné diagonály ve stěně. Sven musel modelovat další verzi kostky, kterou jsme pak vyrendrovali v pohledech téměř kolmých na stěny, pro každé číslo příslušnou stěnu, aby nebylo pochyb, jak je stěna otočená. Bohužel jsme se neodprostili od vydávání hracích kostek na startu, takže to ve hře zůstalo, což je asi špatně.
Krtci | 7.10.2007 11:28
Aha, tak to jsem rád, že aspoň někomu skutečná kostka pomohla.

Ještě dodávám, že rozdělovací šifra otevírající Výzvu měla být hodně težká, nejlepším týmům jsme oproti loňsku slíbili Výzvu opravdu tuhou a nejtěžší šifra na začátku Výzvy je lepší než na konci Výzvy, prohru na devítce nebo desítce jsme nikomu nepřáli. Záměr se podle mě povedl, ale mrzí mě, že obtížnosti bylo dosaženo tím, že šifra není tak elegantní, jak by měla být.
Pomocná škola | 7.10.2007 13:13
Náš tým tady sice vytuhl na dvě a půl hodiny, ale stejně jsme ji pak považovali za nejen nejtěžší, ale i nejhezčí šifru ve hře. (Jen jsme se pak strachovali, že jestli vypadá celá Výzva takhle, asi to nedáme.)

Pořád jsme laborovali nad tím, proč jste si dávali tu práci tisknout šifru na A0 nebo tak něco, takže nám co chvíli přišla na mysl telegrafní nebo děrná páska... krásná nápověda, ale stejně jsme dvě hodiny jak troubové otáčeli kostičkou dokolečka. Myslím, že kdybyste nás nezmátli tou opravdovou kostkou, tak to do hodiny máme, takhle jsme kvůli tomu museli dát poslední šifry do deseti minut :-)
Krtci | 7.10.2007 14:06
Že šifra vzpadá jako telegrafní páska nás napadlo asi až u druhé verze a od té doby jsme to začali prohlašovat za záměrné :-). Jsme rádi, že si toho někdo všiml. Vlastně to ani nemáme ve vzorovém řešení.
SQUEAK! | 7.10.2007 14:27
Ta páska nás taky napadla, hezký detail. Při luštění jsme šli většinu doby správným směrem, akorát s odbočkami a občasným zavržením správné cesty. Šifra se nám líbila a má na svědomí, že jsme vyrazili na Výzvu. (Jestlipak bychom došli do cíle, kdybychom si vybrali Pohodu? Těžko říct.) idle
HALUZná ORGanizácia | 7.10.2007 18:49
misof:
Nás tiež to, že sme mali kocku v ruke, zmiatlo, hľadali sme najskôr riešenia, kde sa kocka napr. preklápala a kreslila niečo. Druhý krok (keďže z čísel boli tri riadky) bol Braille, potom ale prišlo aj na Morseho.

Po vyriešení sme sa už len báli, že kde budeme musieť kocku použiť, keď sme ju nevyužili tu...

Z riešenia mi pripadá divná veta "Jedinci s vyšší dávkou fantazie..."
Neostalo to tam tiež zo skoršej verzie? Lebo spoznať v tomto zadaní stenu kocky museli aj jedinci s prudko nízkou dávkou fantázie ;)
HALUZná ORGanizácia | 7.10.2007 18:52
misof:
Inak ešte musím spomenúť príhodu cestou na 6ku: v "dave" rádovo zarovno s nami a Chlýftýmom kráčal ešte jeden mne neznámy tím. Keď pred Pergolou zahliadli šípku "KN4 100m doleva", viditeľne sa potešili, a prebehol medzi nimi rozhovor štýlu: "Tak sme to vlastne vyřešili, ne? A co řekneme, když se nás budou ptát, co vyšlo? Hm, třeba Pergola."

Nezisťoval som si o koho išlo, ani som to nijak neriešil, ale zamrzelo ma to.
Jeníčci | 7.10.2007 20:43
Řešení v cíli i tady je popsáno zbytečně složitě, když jsem ho po hře pochopil v jednoduché variantě, změnil jsem názor na šifru i na sebe. Princip je úplně jednoduchý: na strany kostky napíšu velkou příslušnou číslici a za sebe přepisuji tečky a mezery ze zobrazené třetiny. V praxi jsme se ovšem uvrtali do Brailla a řešení otázky "proč k tomu máme tu kostku" nás vedlo k hledání řešení, založených na 3D a sousedství stran. Ztráta času, který možná chyběl ke správnému nápadu. Jediná chyba šifry.

misof: Jak je vidět, někdo musí podvádět, i když je totální nápověda a legální možnost pokračovat mimo soutěž.
Krtci | 7.10.2007 22:04
podvádění: to nás samozřejmě taky mrzí, zvlášt když existují záchrana a zamrznutí, přesně jak podotkli Jeníčci
Pomocná škola | 7.10.2007 22:52
Však dobře jim tak, ne? Sami si zkazili radost ze hry a pokud nemají dost pevné vůle aby na začátku nešvindlovali, nebudou mít ani dost pevné vůle zatnout zuby a vyluštit šifru, až jim švindlování nepomůže. Vytrestají jen sami sebe... (Anička)
Tupouni | 8.10.2007 08:07
Musím říct, že teda to rozdávání kostky bylo fakt hodně nešťastné. Věřím, že bez toho bychom to i vyřešili, ale takhle jsme se snažili prostě tu kostku v ruce použít. Jedno z mnoha použití bylo vzetí jedné třetiny (vrchní/střední/spodní) všech okolních stěn od té, která je vyobrazena - od správného řešení vlastně jen kousek, ale prostě s použitím 3D...
Ustřední topení | 8.10.2007 13:45
Jirka:
Za nas rikam ze se tato sifra moc libila i kdyz jsme se take zapotili, a kostka pomohla s ujasnovanim tecek v rastru 9x9. Ze jsme ji take zkouseli prekulovat a hledat horni a dolni strany to je samozrejmost :-). Jeste jsme pracovali i se svetlou a tmavou verzi obrazku kostky v zadani. Ale postupne jsme se ke spravnemu reseni dopracovali docela logicky, takze radost.
Čtenářský kroužek | 8.10.2007 14:50
Tak tuhle šifru jsem vyřešil celkem rychle (oproti jiným týmům výše) ale bohužel až cestou na kótu 360, v době kdy jsme byli všichni rozhodnutí jít pohodu potom co jsme se 2 hodiny trápili na hrázi a zavolali si o záchranu.. Ctirad
Tatarkový klub | 8.10.2007 17:36
HALUZná ORGanizácia: My jsme napoprvé špatně vyřešili 5ku, takže jsme šli úplně jinam v domnění, že míříme na 6ku. Ze začátku šlo pár týmu před námi i za námi, pak jsme odbočili a najednou nám začalo být divné, že nikdo další tudy nejde. Sice padl návrh vrátit se, ale byl kolektivně zamítnut s tím, že by to nebylo fér. Že jednou máme řešení, tak tam dojdeme a když se ukáže jako špatné, budeme řešit dál. Sice nás to hodně zdrželo, ale jsem ráda, že jsme se nevrátili a nedrželi se jiného týmu. Neměla bych takovou radost z dojití do cíle.
Čumáci | 9.10.2007 08:49
Nás hrozně mátlo, proč jsou některá čísla tmavá a jiná světlá. Mělo to smysl kvůli poloze dvojky nebo to byla náhoda?
Krtci | 9.10.2007 11:17
Kostku jsme natáčeli tak, aby rendrovaný pohled byl téměř kolmý na stěnu, kterou jsme chtěli ukázat, ale ne úplně kolmý. Kostka byla nasvícena a různé natočení znamenalo různé světelné podmínky. Možná jsme ji neměli nasvěcovat. (Možná tomu nerozumím přesně, odborníkem na 3D modelování je Sven.) (Vítek)
Arawn | 10.10.2007 08:28
Renderovaná kostka byla asi příliš lesklá, takže se jas (,barva`) znatelně měnil i při malých rozdílech v natočení. Mně to sice přišlo jako přirozené vysvětlení různých barev a moc to neřešil, ale jiní členové týmu ztratili dost času tím, že se v nich pokoušeli něco najít... Holt, smůla. Víc mě štve, že když jsme přišli na správné řešení, byli už jsme psychicky tak rozložení, že jsme ho ani pořádně nevyzkoušeli -- a skončili v Pohodě (fakt je, že tou dobou bychom už Výzvu asi stejně nedali z časových důvodů).
Číslo týmu: Heslo: