Kronika7V – graf krtků – kopec 413

zadání

šifra 7V, kliknutím zobrazíte větší obrázek

stručné řešení

Spočteme, o kolik procent se liší dvě sousední hodnoty, čísla převedeme na písmena. Vyjde „SOUTOKSMEREMSSZ“, čímž je myšlen soutok potůčků 850 metrů severoseverozápadně.

řešení

Struktura: v zadání vidíme patnáct sloupců, mohlo by se jednat o patnáct písmen, pokud jsou nositelem informace sloupce, nebo o čtrnáct písmen, pokud je informace mezi sloupci.
Analýza: Provedeme analýzu hodnot sloupců; zvlášť divný je začátek hodnotou „1,0000“ a neobvyklá přesnost. Je možné zkoušet provádět různé početní operace se sousedními hodnotami sloupců.
Uvědomělá interpretace zadání: ptáme se: proč nestačilo zadat patnáct čísel, k čemu je sloupcový graf a nadpis? Nadpis i graf znázorňující úspěšný růst mají napovídat, že je třeba zaměřit se právě na velikost růstu, což je nejvhodnější vyjádřit v procentech (absolutní velikost hodnoty růstu je v obvyklých grafech podobného tématu irelevantní) jako poměr sousedních hodnot --- obvyklý údaj doprovázející statistiku podobného zaměření. Stonásobek (n.) hodnoty vydělíme ((n+1).) hodnotou a číslo převedeme na písmeno.
Vyjde „SOUTOKSMEREMSSZ“, čímž je myšlen soutok potůčků 850 metrů severoseverozápadně.

co my

Všechna stanoviště Výzvy umísťoval Vítek. Na sedmičce byl asi o hodinu později, než měla otvírat, naštěstí byly šifry z městské části tak těžké, že kyborgské odhadované časy nikdo nesplnil a všechno jsme stihli umístit včas.

co týmy

Jako první sem přišly Lamy na varanech. Bylo to v době, kdy už jsme se začínali obávat, že kostku / telegrafní pásku skoro nikdo nevyřeší.

o šifře

statistika šifry

na stanoviště 7V dorazilo 16 týmů (26 % z hrajících týmů)
záchrany nebo zamrznutí využilo 1 týmů (6 % týmů, které šifru získaly)
pořadí týmů podle času luštění (včetně přesunu na další stanoviště, pouze řešitelé bez nápověd a záchran)
všechny zobrazené údaje jsou počítány pouze na množině týmů, které odevzdaly formulář, což učinilo 61 z 68 hrajících (89 %), nebo potřebné údaje dodaly jiným způsobem

diskuse


SQUEAK! | 7.10.2007 12:26
Slovo "procenta" nám při luštění nějak vůbec nepřišlo na mysl, zůstali jsme u desetinných čísel, což nám vyšlo až napodruhé, protože při první snaze o dělení jsme zaokrouhlovali na čtyři desetinná místa. Naštěstí první dva poměry vycházejí přesně na dvě, takže nás to později nasměrovalo ke správné interpretaci. idle
HALUZná ORGanizácia | 7.10.2007 18:55
misof:
Milá oddychovka (potrebná hlavne po tom, ako sme zistili, že v tomto okolí po čiarkovaných cestách chodiť nechceme). Zdržali sme sa len rátaním podielov na mobile :)
Tupouni | 8.10.2007 08:10
První nápad byl podívat se na absolutní rozdíly, druhý na procentuální. Po kostce mi to přišlo až neuvěřitelně lehké (to má být výzva?).
Číslo týmu: Heslo: