Kronika


Aktuální ročník

Základní informace

Jak vznikla hra Krtčí norou

Na podzim 2004 jsme se rozhodli, že si chceme vymyslet a úspěšně zorganizovat vlastní šifrovou hru. Možná ukážeme, jak mohou být šifry nápadité a elegantní, možná do "žánru šifrové hry" přineseme některé ne úplně konvenční prvky, možná zavedeme účastníky na netradiční místa. Nechejte se překvapit - první ročník začíná v sobotu 5. března 2005.


Organizace

Hra probíhá ve městě Brně a jeho blízkém okolí. Je určena pro hráče ve věku od deseti let. Hráči se organizují v týmech podle vlastního uvážení. Minimální počet lidí v týmu je 3 a maximální je 5.
Tým se musí přihlásit do jedné z kategorií (Mladší, Starší). Nejstarší dva členové týmu v mladší kategorii mohou mít nejvýše 16 let, ostatní nesmí mít více než 15 roků. Nejstaršímu člověku z týmu (v obou kategoriích) musí být alespoň 13 let.
Každý tým, jehož členem není dospělá osoba, si ji může vzít s sebou, nepočítá se do počtu lidí, nesmí týmu radit při luštění šifer (může pouze povzbuzovat) a dohlíží na bezpečnost členů týmu (jinými slovy: tým dětí si s sebou vezme svého vedoucího, který je hlídá, ale nehraje).
Základní povinností všech zúčastněných hráčů je prostudovat si pravidla hry a dodržovat je.


Kde, kdy?

Hra začíná 5. března 2005 v 9:00 v parku na náměstí 28. října. Na vítěze čekáme v cílovém stanovišti (prozradíme vám pouze, že je v dosahu MHD) do 17:00. Vyhlašování výsledků ukončíme nejpozději v 18:00 a vydáme se hledat ztracené týmy.


Hlavní principy

Hra se skládá z míst se šifrou. Počet míst je větší než 5 a menší než 15. Na každém místě je organizátor, který vydává šifry (pro jeden tým pouze jedna šifra) a nápovědy pro týmy mladší kategorie.
Tým je povinen nalepit svou nálepku s připsaným časem příchodu na papír k tomu určený. Pokud tomu podmínky na místě dovolí, je vhodné, aby se tým rozumně vzdálil od stanoviště.
Stanoviště se otvírají dostatečně brzo a zavírají přiměřeně pozdě (aby bylo možné stihnout zbývající část hry). Na každém místě je napsané, kdy se zavírá následující.
Účastníci jsou povinni dodržovat pokyny organizátorů (osoby v tričkách "Proudoví krtci").


Nápovědy

Vydávání nápověd k šifrám má pro každou kategorii jiný systém. Mladší získávají nápovědy od organizátora na příslušném stanovišti (nejdříve 10 minut po příchodu), nápověd může být více k jedné šifře, za každou nápovědu vám bude v cíli přičten trestný čas (liší se podle typu nápovědy). Starší mohou maximálně jednou zavolat na číslo 604 513 395, kde jim bude sděleno umístění další šifry.
O konečném pořadí týmů v kategorii mladších rozhoduje celkový čas (od startu do příchodu do cíle plus trestné časy za případné nápovědy), v kategorii starších je hlavním kritériem počet použitých nápověd (čím méně, tím lépe) a druhým kritériem celkový čas (od startu do příchodu do cíle).


Zákazy a příkazy

Během hry je zakázáno používat jakýkoliv způsob přemísťování osob kromě použití vlastních nohou a jízdy MHD. Tzn. zákaz autostopu, vlaku, jízdních kol, kolečkových bruslí, atd.
Jakékoli razení se s jiným týmem je zakázáno. Můžete se pozdravit, zeptat se, jak to jde, ale nesmíte poskytovat informace, které by jakkoli mohly vést k vyřešení šifry. Sledování jiných týmů je zakázáno.
Rozdělit se smí jen týmy v kategorii Starší.
Ke komunikaci na dálku je dovoleno pouze používání mobilních telefonů. Můžete zavolat mamince, jak se jmenuje pan prezident, ale pokud vám bude řešit šifru, počítá se jako člen týmu (a těch nesmí být víc než pět).
Dotazování kolemjdoucích (ne hráčů z jiného týmu) je povoleno a velmi doporučeno. Nesmí vám vyřešit šifru, ale můžou poradit scházející informace.
Během hry je nutné chovat se ohleduplně k ostatním (například v šalině si sundejte batohy), nepůsobit rozruch na místech, kde má být klid, ať nemá nikdo důvod narušit hru. Chovejte se nenápadně.


Bezpečnost

Každý hráč se hry účastní na vlastní nebezpečí a je plně odpovědný za případné škody, jež způsobí. Organizátoři nenesou za bezpečnost ani jednání hráčů zodpovědnost. Hráči mladší 18 let přinesou na start potvrzení od rodičů daného znění. Neučiní-li tak, nesmí hrát. Doporučujeme týmům mladších hráčů zajistit si dospělého nehrajícího vedoucího. Účast ve hře znamená souhlas s těmito pravidly.
Je zakázáno zkracovat si cestu přes neveřejná prostranství (budovy, zahrady), šifry tam nenajdete. Každý hráč je povinen se v přírodě chovat jako v přírodě - dodržovat lesní klid, nekouřit, neodhazovat odpadky, a podobně.
V případě jakýchkoli vážnějších problému (zranění, ztracení se) se můžete obrátit na telefonní číslo 604 513 395. Upozorňujeme účastníky, že hra ve městě znamená nutnost dodržování bezpečnostních pravidel: např. silnice přecházet pouze na přechodu pro chodce, být neustále obezřetní.


Dotazy

Jakékoli dotazy nebo připomínky směřujte na mail hry: norou@krtci.webz.cz. Vyhnete se tak případným problémům s pravidly během hry. Na vaše maily se pokusíme rychle odpovědět.


Poslední informace před hrou

Počasí

Bohužel se na konci ledna, když jsme vymýšleli termín hry, nedalo očekávat, že pátého března bude sníh i ve městě a teploty kolem bodu mrazu (předpověď ze 27. února). Byli jsme zkontrolovat terénní část hry a můžeme vás uklidnit, že cesty, po kterých budete chodit, jsou přiměřeně vyšlapané (hlavně nesmíte bloudit, čeká vás třicet centimetrů propadajícího se sněhu :( )
Upozorňujeme vás, že bez teplého oblečení a horkého čaje se rapidně sníží vaše šance na uspění ve hře - nepodceňte počasí, připravte se na dlouhé sezení u šifry (i několik desítek minut), vezměte si čepice, rukavice, dobrou obuv, termosky s čajem, atd.


Změny a objasnění pravidel

 • starší týmy mohou zavolat o absolutní nápovědu celkem dvakrát
 • šifry i trasa jednotlivých kategorií se někdy liší, poctivě řešte svoje zadání
 • je nutné projít všechna stanoviště (důkazem je nálepka)
 • šifry vyřešte (sedmou, osmou a desátou budeme v cíli kontrolovat, nepodvádějte)
 • jediný poctivý způsob bez vyřešení šifry je obíhání okolí - nedoporučujeme - šifry jsou od sebe docela daleko
 • všichni účastníci mladší osmnácti let opravdu musí mít od rodičů podepsané potvrzení o účasti
 • dospělou nehrající osobu s sebou nemusíte mít, nicméně to pro vaši bezpečnost doporučujeme

  Start

  Hra začíná 5. března na náměstí 28. října v 9:00. Přijďte nejmíň o čtvrthodinu dřív, ať se stihnete zaregistrovat a zaplatit startovné. Pokud nejste dospělí, nezapomeňte potvrzení od rodičů.
  Před startem obdržíte kartu týmu sloužící k zaznamenávání postupu vašeho týmu hrou a formulář se seznamem členů týmu a číslem vašeho mobilního telefonu, který vyplníte a odevzdáte (pokud se vyskytnou nějaké změny v týmu na poslední chvíli (tj. v pátek nebo v sobotu), máte šanci je tímto způsobem oznámit).
  Po zahájení hry dostanete první šifru a nápovědy (to jsou nápovědy navíc pro obě kategore, které nepřičítají trestný čas) týkající se některých šifer později ve hře.


  Dobré rady - vezměte s sebou

  V tomto textu nehledejte žádnou šifru, obsahuje pouze upozornění a dobré rady.
  Znovu připomínáme všem týmům dodržování pravidel hry a hlavně nutnost ochrany vlastního zdraví - silnice přecházejte pouze na přechodech pro chodce, ve městě jezdí spoustu dopravních prostředků, kterým je třeba vyhnout se. Myslete na to!
  Neváhejte se zeptat kolemjdoucích, pokud nějakou informaci nevíte - za zeptání nic nedáte (tohle pomůže hlavně u vědomostních otázek (které se jistě objeví), případně pokud nevíte, jak se někam dostat).
  Pokud je na stanovišti pouze jeden vyvěšený papír, neberte ho, můžete si ho opsat (jestli si myslíte, že vám to k něčemu bude). V takových zprávách nehledejte žádnou šifru, jsou to jen pokyny, co máte dělat. Vždy jde jasně odlišit, co je šifra a v čem ji nemáte hledat.
  Nápovědy berte po pečlivém zvážení situace, rozhodují o vašem umístění - to platí hlavně pro starší kategorii - nevyčerpávejte si vaše absolutní nápovědy na lehkých šifrách na začátku hry, později přijdou o dost těžší problémy.
  Je zřejmé, že pokud se chcete dostat co nejdál, musíte stihnout dojít na další místo před jeho uzavřením. V časových potížích nezbývá než nápovědu použít.
  Šifry jsme se snažily udělat přiměřeně elegantní - to znamená, že správný způsob dešifrování by měl být "hezčí", než špatné, které vás napadnou.
  Nikdy se nevzdávejte - zkoušejte stále nové nápady a postupy. Nevzdávejte se, ani když máte málo času do uzavření příštího místa, po těžké šifře často následuje lehká, kterou vyřešíte rychle a času budete mít zase dost.
  Vzpomeňte si na to, co jste dostali na startu, nejde-li to nějak použít.
  Potěší nás, když přijdete do cíle i v případě nedokončení hry - zajímají nás vaše zážitky, šifry vysvětlíme, setkáte se s ostatními, uvidíte fotky, atd.
  Během několika příštích dnů aktualizujeme webové stránky hry http://krtci.webz.cz/norou, nezapomeňte se podívat!
  Na závěr přejeme mnoho štěstí při hře a přikládáme rady z jednoho šifrového manuálu:

 • šifry řeš na sluníčku, ne ve stínu a chladu
 • tvoří to skupinky o 1 až 4 znacích … morseovka
 • je tam něco, co může mít dvě vlastnosti (třetí vlastnost je oddělení písmen) … morseovka
 • je tam určitých objektů zhruba 26 … písmena abecedy
 • rozličná četnost symbolů … písmena abecedy
 • frekvence písmen odpovídající češtině … transpozice (posunutí v abecedě)
 • pozor na trojské koně (tváří se to jako něco jiného)
 • nic z předchozího … může být grafická šifra - zkus v tom uvidět obrázek/text/morseovku
 • zkus odhadnout výsledek (podle předchozí trasy hry, podle zajímavých míst kolem)
 • zbytečné logické kecy (podmínka/rada) … pořádně si přečti zadání
 • zkus použít jméno hry, okolí místa, morseovku, uvidět v tom písmena
 • použij čtverečkovaný papír
 • využíváš opravdu všechny informace?
 • rozptyl se, ať přijdeš na jiné myšlenky
 • ještě jednou zkus morseovku, bývá v různých podobách skoro v každé hře
 • ještě odhaduj výsledek
 • oběhej všechna zajímavá místa kolem
 • NIKDY SE NEVZDÁVEJ !!!