KronikaPrůběh Krtčí norou 4 (6. října 2007)

úvodem

Zde najdete podrobnou organizátorskou reportáž ze čtvrté Krtčí nory — zmenšené zadání, řešení, zajímavosti ze vzniku šifry, komentáře k postupům týmů i nás organizátorů. Toto je verze zapsaná před začátkem hry, aby mohla být zveřejněna co nejdříve, proto zde zatím najdete jen zadání a autorské řešení šifer. Popis průběhu hry doplníme co nejdříve.

Každá šifra má vlastní stránku s velkým zadáním, řešením a komentáři, stačí kliknout na obrázky na této stránce nebo využít odkaz šifry z hlavní nabídky. Pokud chcete šifry řešit poctivě, což výrazně doporučujeme, raději si zadání stáhněte (odkaz je níže na této stránce) — popis hry a komentáře obsahují prozrazující informace.

Naše šifry (kompletní zadání i vlastní principy šifer) můžete dále jakkoli používat. Přáli bychom si, abyste uvedli, že pochází z Krtčí nory. Když nám napíšete, jak se (ne)líbily, budeme potěšeni.

úplné materiály ke stáhnutí

Ke stáhnutí jsme pro vás připravili kompletní zadání šifer a nápověd (pdf, kolem šesti MB). Řešení naleznete na stránkách diskuse o šifrách.

jak vznikla čtvrtá Krtčí norou

zhodnocení Krtčí norou 3

Převažující kladné ohlasy hráčů nás velmi potěšily. Zároveň se nám staly závazkem připravit za rok nejméně stejně povedenou hru. Nápovědy a bodový systém se osvědčily, proto byly v KN4 zachovány v téměř stejné podobě. Nejvíce stížností před rokem bylo (překvapivě) na nízkou obtížnost šifer pro nejlepší týmy. Rozhodli jsme se, že Krtčí norou 4 uděláme o trochu těžší a delší a zároveň dáme možnost dojít hru do konce i středně silným týmům, půjdou-li trasou Pohoda. Celkem je hra v porovnání s loňským ročníkem o šifru delší ve Výzvě a o šifru kratší v Pohodě. Také průměrná obtížnost šifer vzrostla, letos jsme nachystali jen málo opravdu lehkých šifer, zato přibylo víckrokových, které jsou obecně těžké, přestože se kroky (většinou) samopotvzují. Z důvodu vyšší obtížnosti do pravidel přibyla možnost zamrznutí (pokračování v trase hry mimo pořadí), které umoňuje luštit šifry z konce hry i slabším týmům.

výběr trasy

Letos jsme dlouho nebyli rozhodnutí, kde hru uděláme. Snažili jsme se vybrat místo v lesích poblíž Brna, kde ještě žádná šifrová hra nebyla, což se ukázalo jako problematické, přesto obě zjara vytipované oblasti tuto vlastnost z velké části mají.

Po několikanásobném projití jsme nabyli dojmu, že trasu povedeme po levém břehu přehrady, jedním lesem do Rozdrojovic a Jinačovic a druhým lesem z Jinačovic přes kopec do Ivanovic. Trasa obsahuje roviny i kopce, dostatek lesa i pár odlehlejších míst pro náročné (bohužel jsme nenašli nic tak zajímavého jako Trpaslíkův pramen, který v KN3 velká část týmů hledala v nesprávném údolí).

Oblast nabídla dost možností k pohodlnému oddělení a pozdějšímu spojení dvou různých tras: Výzva a Pohoda se rozdělují na Sokolském koupališti u přehrady a sbíhají až za Jinačovicemi, Výzva je zhruba o tři kilometry a náročnější terén delší.

Městskou část jsme přizpůsobili rychlému přejezdu do terénu. Zahájení tradiční úvodní řadou jsme po třech hrách přesunuli z náměstí Osmadvacátého října na Slovanské náměstí, které je dopravně blíž k Bystrci a hlavně bylo nově zrekonstruováno přesně podle našich potřeb na vyvěšování zadání řady. Michal musel s ÚMČ Královo Pole vyjednat povolení, což se neobešlo bez přesvědčování, že nechceme platit deset procent ze startovného.

Cílové stanoviště jsme plánovali umístit do Ivanovic a hned při první prohlídce se nám zalíbilo obecní hřiště dostatkem místa pro hodně lidí a novou hospodou vedle. Na radnici byli velmi vstřícní a pronajmuli nám prostory včetně stolů a lavic za velmi mírný poplatek.

šifry

Nápady na šifry jsme si vzájemně ukazovali v několika fázích. Z předvánoční schůzky do hry prošly šifry 4 (zvířátka), 8V (chemická) (přepracovaná) a 11 (stříhánky) (značně přetvořená). Po únorové schůzce vznikly šifry 3 (šestka je devítka), 6V (kostka) (hodně zjednodušená verze) a 12 (hodiny) (opět úplně přepracovaná verze). Později na jaře jsme rozhodli zařadit 5 (lomená čára) (oproti původní verzi hodně ztížená), 6P (aritmetické řady v síti čísel) a 10V (dvojité indicie), které jsme vymysleli už před více než rokem a dosud nepoužili. Ze třech nápadů na úvodní řadu se jako nejjednodušší ukázala vyjmenovaná slova 1 (úvodní řada). V létě jsme vymysleli 2 (šifra pro tým), úplně náhodou 7P (bludiště), 7V (graf krtků) (také jako 8P v Pohodě) a 9V (osmisměrka).

Všechny šifry prošly dlouhým vývojem od prvního nápadu přes několik verzí (od totálních předělávek systému až po opravu chyb) do finální podoby. Nepoužité nápady se ukázaly jako nevhodné, totálně nevhodné :-), nebo je z jistých důvodů necháváme na jindy.

Hlavní test šifer nám dělali kamarádi z řad Krtků na začátku září. O principech, systémech a řešení jsme také diskutovali se zkušenými matadory Ivem Cicvárkem a manželi Hanžlovými. Většina menších úprav proběhla právě po těchto konzultacích, vždy k pročištění a zjednodušení. Obtížnost hry všichni odhadovali jako relativně vysokou vzhledem k poslání a typu hry.

Co se týče dramaturgie hry, snažili jsme se nezařazovat dvě težké šifry po sobě, nevyšlo to snad jen ve Výzvě: tam by měly být nejtěžší 6V, 8V a 9V. Kdo projde přes šestku, musí (počátáme-li se záchranou) ještě vyřešit buď chemickou slohovku nebo osmisměrku, obě jsou typově velmi odlišné šifry, indicie už by nikoho zastavit neměly. Pro slabší týmy procházející Pohodu bude první opravdu lehká šifra 6P (aritmetické řady v síti čísel), přesto si myslíme, že až do 8P jsou sudé šifry více oddechové, střídající se s těžšími lichými. Na závěr hry jsme zařadili velmi těžké hodiny, přesto podle testů věříme, že v dobrém týmu s dostatkem času jsou řešitelné.

příprava těsně před hrou

Poslední týden před hrou jsme intenzívně pracovali na aktualizaci webových stránek, tisknutí šifer, vyzvednutí triček, zajištění cíle, rozmyšlení startu, sledování stavu účtu, rozvržení úkolů, nastavení otvíracích dob stanovišť, přípravě startovní obálky, balení nápověd, předepsání této reportáže a na dalším. Část jsme sice měli téměř hotovou, předchystanou z dřívějška, ale stejně nám hra dala dost zabrat.

Také probíhalo usilovné shánění pomocníků, protože jsme chtěli mít člověka na každém stanovišti po celou dobu jeho otevření. Zabrání to ukradení šifry, centrála má lepší informace o průchodu týmů hrou (to také díky nálepkám týmů na každém místě hry) a týmy je možné lépe kontrolovat.

šifry

Pokračujte na samostatné stránky věnované šifrám.

Poděkování

Děkujeme všem testerům a pomocníkům. Bez nich bychom hru nemohli organizovat.
Děkujeme všem hráčům za účast a za to, že nám řekli nebo poslali svoje zážitky a připomínky.