Kronika12 – hodiny – vrchol kopce Sychrova

zadání

šifra 12, kliknutím zobrazíte větší obrázek

stručné řešení

Nově doplněné ručičky do ciferníku s otazníkem zvětšíme a přesuneme doprostřed, tím nám ukážou na písmena „RAUT“.

řešení

* Pozorování: zadání obsahuje osm ciferníků uskupených ve velkém ciferníku. Každý malý ciferník umožňuje osm poloh hodinových ručiček (máme tedy velký ciferník rekurzívně obsahující osm malých). Takto trefné pozorovnání bude asi záležitostí několika upřesnění a delší doby chápání. Dále pochopíme, že je nutné jaksi doplnit nějaký počet ručiček do ciferníku s otazníkem
* Interpretace písmenek vně malých ciferníků: Čteme po malých cifernících od polohy „8“ velkého ciferníku po směru hodinových ručiček, vždy od polohy „8“ v malém ciferníku, i zde po směru hodinových ručiček (uplatnění „ciferníkové rekurzívnosti“). Dostáváme návodný text „hodiny pohyby radí do otazníku co dát máš“ (slovo „pohyby“ je v sedmém pádu). Dále je důležité pochopit, že písmena dávají dohromady ucelenou smysluplnou větu a že tudíž nemáme přemýšlet, která písmena budou vně otazníku.
* Interpretace zabudované návodné věty: je třeba vymyslet, jaké bude rozvržení ručiček v ciferníku s otazníkem. Na to lze přijít i bez návodné věty. Hodiny nám radí pohybováním, pohybují se ručičky
* Pochopení ručiček: hodiny přirozeně obsahují ručičky, každé hodinové ručičky se pohybují „ve směru hodinových ručiček“. Musíme pochopit, co znamenají různé barvy ručiček
* Pochopení sytosti ručiček (černobílé zadání): nejvyšší zobrazený počet ručiček je šest, jinde vidíme čtyři se dvěma sytějšími nebo dvě zcela černé; nabízí se myšlenka prohlásit počet ručiček za konstantní, sytě šedou interpretovat jako dvě slabě šedé na sobě a černou jako tři slabě šedé na sobě
* Pochopení barevnosti ručiček (první nápověda): barvy označují jednotlivé ručičky (červená, zelená, modrá), což usnadňuje pochopení otáčení o 1, 2, 3 pozice; žlutá, tyrkysová a fialová jako aditivní míchání barev jednotlivých ručiček, pomáhají pochopit překrývání
* Pochopení ručiček, fáze 2: ručičky jsou ve skutečnosti tři dvojice spojených ručiček, vypadají jako „bumerangy“. Bumerangy se otáčí o 1 (první), 2 (druhý), 3 (třetí) pozice, začínají v poloze 1 velkého cidferníku, kde se všechny tři dvojice překrývají, až se po osmi přetočeních posunou znovu do pozice 1, koloběh se uzavírá
* Vyplnění otazníku: podle pohybu ručiček nyní víme, že na pozici velkého ciferníku bude ciferník s rozložením ručiček 2 (dvě ručičky), 4 (jedna ručička), 5 (jedna ručička), 7 (dvě ručičky).
* Konečné dořešení: Máme vyřešený problém otazníku, ale stále netušíme, kde vzít výsledné cílové heslo. Stále jsme nepoužili středový puntík velkého ciferníku; pochopením významu ciferníkové rekurzívnosti a uvažováním, kde vzít písmena pro tajenku, bychom se měli dostat k nápadu zobrazit vyřešený otazníkový ciferník do středu velkého ciferníku (v takovém posunutí a zvětšení, v jakém se středový puntík otazíkového ciferníku zobrazí na středový puntík hlavního ciferníku). Ručičky z otazníkového ciferníku přenesené a zvětšené do velkého ciferníku ukazují na písmena „R“, „A“, „U“, „T“ (čteno po směru ručiček) na vnitřních pozicích malých ciferníků vzhledem k hlavnímu, cílové heslo je tedy „RAUT“.

co my

co týmy

o šifře

statistika šifry

na stanoviště 12 dorazilo 52 týmů (85 % z hrajících týmů)
záchrany nebo zamrznutí využilo 10 týmů (19 % týmů, které šifru získaly)
první nápovědu nevyužilo 32 týmů(61 % týmů, které šifru získaly), 20 týmů využilo
druhou nápovědu nevyužilo 25 týmů (48 % týmů, které šifru získaly), 27 týmů využilo
pořadí týmů podle času luštění (včetně přesunu na další stanoviště, pouze řešitelé bez nápověd a záchran)
pořadítýmy podle luštění a přesunu dálčas
1Tchořím Smradem0:44
2W factor negative0:47
3KOKOKEL0:49
4Náhodná Procházka0:54
5Uvozovky0:58
6Štika & Drak eXtreme Team1:00
7Iontový stabilizátor1:03
8Chlýftým1:05
9Tučňák s tučňákem1:08
10La Kukarača1:11
11Que Frio1:12
12Jeníčci1:14
13Velké Nuly1:17
14Antropoid1:31
15Panoráma Hrošíků1:33
16Perníkáři1:45
17Arawn1:51
18Lamy na Varanech1:53
19MUPY MUP!2:11
všechny zobrazené údaje jsou počítány pouze na množině týmů, které odevzdaly formulář, což učinilo 61 z 68 hrajících (89 %), nebo potřebné údaje dodaly jiným způsobem

diskuse


Náhodná Procházka | 7.10.2007 11:33
Musím tímto pochválit celý náš tým (včetně mě pochopitelně :-). Vzhledem k hodnotě nápověd jsme čekali zdlouhavé večerní luštění. Nakonec jsme to měli za 25 minut.

Jinak ještě poznámečka k "vrcholu Sychrova". Neměl jsem sice výškoměr ani GPS, ale podle mapy a kompasu mi přišlo, že krtci byli s šifrou asi 100m SZ (SSZ) od vrcholu. Nezpůsobilo mi to žádné komplikaci (i když v noci-ve tmě by mohlo), jen mě zajímá, jestli jste (Krtci) byli opravdu na vrcholu (a já blbě navigoval nebo měl blbou mapu), nebo jste prostě zůstali u takové té cestičky, co tama vedla... (diky za reakci)

Hanz
Krtci | 7.10.2007 11:41
Při vytyčování trasy hry jsme použili GPS. Org hlídající stanoviště GPS neměl, usídlil se na místě, které mu přišlo subjektivně nejvýš. Ve dne to nebyl problém, les nebyl hustý, orga šlo vidět. Za tmy svítil a týmy kolem taky, takže ani tehdy se hledáním, pokud vím, nebyly problémy.
Tatarkový klub | 7.10.2007 12:39
Trochu jsme se do toho dívali už cestou ze Sychrova. Už tam mě napadlo, že černé ručičky by mohly znamenat překrytí světlých, když jsme pak ve světle viděli, že barvy jsou tři a ne dvě a spočítali ručičky, bylo to jasné. Libor pochopil směr čtení nápovědy a pak jsme celkem rychle odhalili, co patří do toho prázdného ciferníku. Když jsme si v půl deváté nebyli jistí, co s tím dál, raději jsme otevřeli nápovědu. Pak to bylo jasné hned, heslo na první pokus správně. Měli jsme radost, konečně se nám nějakou šifrovačku podařilo dojít do konce :-) Inka
Pomocná škola | 7.10.2007 13:26
My jsme byli na stanovišti patnáct minut před zavíračkou, tma jak v pytli, dvě baterky na tým, ale orga jsme po světlech našli.

Jen jsme mysleli, že jsme opravdu na vrcholu a asi hlavně kvůli tomu pak zabloudili na cestě zpátky, čímž jsme si vysloužili nutnost najít cílové heslo do deseti minut, ale to je zas jiná kapitola :( Anička
Krtci | 7.10.2007 14:14
Aničce: přiznávám, že my jsme se při cestě do cíle po zavření taky spletli, byli jsme tu několikrát ve dne, ale v noci naposledy na Tmou 4, odešli jsme přesně tou špatnou cestou vedoucí blíž k České než k Ivanovicím, jako vy. (Vítek)
Velké Nuly | 7.10.2007 16:29
Podle počtu a bodů u nápověd jsme čekali, že to bude hodně složité a tak jsme jednoduchá až triviální řešení předem moc neuvažovali. Postup, kterým jsme to ale vyluštili nám přišel tak jednoduchý, že jsme nevěřili, že je to fakt ono. Všimli jsme si tří stupňů šedi u ručiček, a toho že každé hodiny mají šest světlých ručiček, pokud se tmavší šedá počítá za překrývající se dvě světlé a černá za překrývající se tři světlé. To je ale celkem evidentní a každého to muselo napadnout nebo si toho všiml. A když se spočítá, kolik ručiček celkem míří do jednotlivých směrů, tak se zjistí, že do některých směrů míří 6 ručiček, do některých 5 a do některých 4. Takže logicky ty chybějící hodiny budou mít ručičky tak, aby se to vyrovnalo a do všech směrů jich bylo 6. Když jsme je tam nakreslili, tak jako potvrzení správnosti kroku měly hodiny taky 6 ručiček jako všechny ostatní a navíc tam byly dvojice ručiček svírající 135 stupňů jako ve všech ostatních hodinách. Mysleli jsme, že heslo je třeba získat jako písmena kolem těch hodin s otazníkem, tak jsme přemýšleli, kde je vezmem a tak jsme ručičky nakreslili do velkého ciferníku. To, že ukazují na písmenka RAUT jsme mysleli, že je náhoda, ale holky to šly zkusit, jestli náhodou to není ono a bylo. Takže nám to trvalo tak 20 minut a pak jsme se předvědčovali, že to přece tak jednoduché být nemohlo a že to není ono.
Arawn | 7.10.2007 17:05
Čekali jsme o hodně obtížnější šifru, takže asi tři čtvrtě hodiny nám trvalo uvěřit, že správně je RAUT (což nevíc není moc česky), které jsme navíc nejdřív zkoušeli jako TÚRA (což nám příšlo o něco víc česky), a že se to nemáme pokoušet číst nějakou alternativou způsobu dávajícího BRÁDÍC -- tj. polohy ručiček na otazníku udávající, kde na velkém ciferníku číst příslušnou ručičku. Jinak to šlo de facto celé vyřešit za chůze ze Sychrova do cíle.
Tupouni | 8.10.2007 08:04
Já jsem TUPOUN!!! Já jsem to vlastně celé vyřešil (z černobílého zadání), jen jsem hledal písmena ne na vnitřní straně těch hodin, na která to ukazuje, ale na vnější (tj. jakoby u té čárky, která je na stejné pozici jako ta čárka, která na daný ciferník ukazuje). Nevšim jsem si těch písmen na vnitřní, vlastně opačné šipce než je ta, která na daný ciferník ukazuje. A bohužel tým se musel v zájmu stihnutí cíle roztrhnout na dva kusy a když k cíli 3/5 týmu doběhli, tak už nebyl čas vysvětlit postup řešení po telefonu, aby z toho vykoukali zbytek (což bylo jasné, že až do konstrukce vnitřku otazníku to je správné). Škoda, mohli jsme taky dojít, takhle jsme vlastně na poslední šifře zamrzli.
Uvozovky | 8.10.2007 11:58
Tomáš, naše nová posila v týmu, odhalil princip ručiček, takže cestou z kopce jsme měli jejich rozmístění. Ale to smysluplné slovo... Pak jsme objevili RAUT, ale moc nás nepřesvědčil. Ale šli jsme se zeptat, a když jsme se dozvěděli, že máme na cílové heslo 3 pokusy, tak jsme to riskli.

Taky naše to byla první šifrovačka, kterou jsme došli do cíle. A to jsme se zrovna zaregistrovali ne jako Borci v uvozovkách, ale jen jako Uvozovky, protože to vypadalo, že borci nepůjdou ;-). Nakonec jsme díky laskavému svolení orgů zvládli jak Krtčí norou, tak dopolední prohlídku zrekonstruované budovy Jarošky, avšak náš tým tím pádem svého historicky nejlepšího výsledku dosáhl pod jiným jménem :-(.
FYKOS | 8.10.2007 13:40
Do cíle jsme přišli o půl sedmé. Jak doplnit ručičky do posledního ciferníku jsem přišli celkem rychle. Jenže jsme se zoufale snažili k ručičkám doplnit i písmenka, proto jsme otevřeli první nápovědu. Ta nám řekla, že tam žádná písmenka nepatří, ach jo. Za deset minut nám jede autobus. Otevíráme druhou nápovědu. Na heslo jsem přišli o půl deváté ve vlaku. Škoda, byli jsme blízko dokončení. Jsme smutní.
Čtenářský kroužek | 8.10.2007 15:24
Tak Sychrov po tmě byl fakt sranda. Vojta myslel, že krtci nemůžou být takoví blázni, aby nás hnali potmě na kopec, tak jsme šli na rozcestí červené a žluté s tím, že se třeba jmenuje podle toho kopce taky Sychrov (nešli jsme po červené, ale zkratkou na Sychrov a nápad jít na rozcestí vznikl až cestou). Když jsme v protisměru potkali jiný tým, který nám řekl, že na rozcestí to není, vydali jsme se společně na kopec.

Hodiny jsme luštili až v cíli. Vojta s Ondrou měli super nápad, jak zjistit pozici ručiček. Dopočítávání písmenek nám moc nešlo, tak jsme lupli nápovědu za 4 a chvíli potom RAUT. Škoda, že tam nebyl opravdový raut.. Ne vlastně jo, zašifrovaný do piva a klobás :-) Ctirad
Ustřední topení | 10.10.2007 16:11
Jo jo, BRDÁÍC, vždyť to skoro vyjde na DRBACÍ ... ještě několik šílenějších způsobů sestavení 6-ti písmenného slova jsme vymysleli, pak vzali 4bodovou nápovědu, chvíli na ni naštvaně čuměli (to přece děláme celou dobu) a pak šli oznámit heslo. Zase moc hezká šifra, ale trochu jsme měli pocit že jsme ji vyřešili a jen autor to myslel ještě jinak. To se na šifrovačkách stává často a asi nejen Ústřednímu topení :-), ale pořád lepší než odjet do Kolovrat...
Perníkáři | 12.10.2007 12:25
Hehe, my jsme se hrozně dlouho tlemili tomu, že BRÍCÁD je určitě nějaký nám neznámý slovo :)
Ústřední topení to koukám řešilo podobně.
Krtci | 3.07.2008 13:32
Slovník spisovného jazyka českého (z roku 1960 až 1971):
raut (dř. ps. též rout), -u m. (6. j. -u) (z angl.) řidč. (zprav. v angl. prostředí) společenský večer vybrané společnosti: diplomatický r.; r. na Žofíně (Čap.-Ch.); slavnostní r. (Bass)
Číslo týmu: Heslo: