Kronika1. šifra

zadání


Řada: TRILION, 700, 600, 107, 106, 60, 50, 18, 15, 14, 13, 12

řešení

Čísla v řadě jsou všechna přirozená čísla, která v češtině zapíšeme sedmi pímeny, seřazená od největšího k nejmenšímu. Poslední (tj. nejmenší) takové číslo je DVANÁCT. Dvanáctka odkazuje do Tyršova sadu.

diskuse


Moscow Trust | 24.09.2006 09:35
Na pravidlo jsem při?li u? u 107, ale sedmička je taky číslo, ?e. 8-O A tak jsme vyrazili k pomníku Viktora Kaplana...
kongruence | 24.09.2006 17:39
Sice nám to docela trvalo, ne? jsme při?li na podstatu, pak jsme ale zamířili do Tyr?ova sadu. Nakonec jsme tam byli docela brzo, v porovnání s dal?ími týmy.
Náhodná procházka | 24.09.2006 21:52
Na systém jsme při?li asi 20 sekund před oznámením výsledku, na správné ře?ení asi 5 sekund předem. Mám také SUBJEKTIVNÍ dojem, ?e rozdělení startovního pole se moc nepovedlo proto?e jsme byli jak autobus turistů kteří se přesunují městem. Hanz
Králíkodlaci | 25.09.2006 09:56
Na systém sedmi písmen jsme při?li u 60-ky, bohu?el nám nedo?lo ?e sedm je pouze systém a tak jsme jeli nejprve na kři?ovatku údolní - úvoz(7ku). A? tam nám do?lo (tak minutu po zji?tění, ?e tam ?ifra není) a poslední člen je přeci nejmen?í číslo s délkou sedmi písmen, tedy 12. Zají?ďkou přes 7ku jsme do sadů bohu?el při?li stejně jako ti, co ?ifru nevyře?ili. Za nedotahování my?lenek se tvrdě platí.
Krtci (organizátoři) | 25.09.2006 13:03
V zadání je jasně řečeno, ?e máte určit poslední člen řady.
My jsme zase mohli před startem doporučit, aby se týmy pojistily tím, ?e nechají jednoho člověka pro kontrolu čekat, a? se nápad na ře?ení více potvrdí nebo vyvrátí.
Číslo týmu: Heslo: