Kronika4. šifra

zadání

nápovědy
řešení

Čtyři nory jsou čtyři slova zakódovaná morseovkou. Oddělovač je přechod mezi patry, začátek nahoře, konec slova ve dnu nory. Tečka je pohyb o jeden úsek na patře vpravo, čárka vlevo. Více viz první nápověda. Řešení: SPOJENI MHD SESTADVACET DEVET. V písmeni C procházíte patro dvakrát tam a zpět, ne jen jednou tam a zpět, to nemá žádné odůvodnění, ale SESTADVANET je blbost. Další stanoviště je na jediném místě, kde se kříží linky MHD 26 a 9 – křižovatka Lesnická – Generála Píky x Drobného – Provazníkova (Brno–sever).

diskuse


Moscow Trust | 24.09.2006 10:05
C je problém, hmm. "mů?ete projít" by bylo nápovědněj?í. "lze projít" mo?ná je?tě víc. Modální slovesa jsou IMO příli? zatí?ena postojem mluvčího a jen málokdy jsou tak jasná, jak si myslí. ;-) -- Bob
kongruence | 24.09.2006 17:51
Tak tady jsme docela zůstali viset. Morzeovku jsme zkusili, ale nějak jsme to nedotáhli do konce,i kdy? jsme nebyli daleko od ře?ení. Zkou?eli jsme to taky napasovat na cestičky v parku, ?e by nám to ukázalo, kam máme na které kři?ovatce zabočit :-) Nakonec to bohu?el odnesly postupně obě nápovědy, pak bylo u? jen otázkou času uvědomit si, ?e jsme to skoro měli, najít správné ře?ení a seběhnout dolů na 26-ku.
Náhodná procházka | 24.09.2006 22:04
No zezačátku nám to moc ne?lo, tak jsme otevřeli 3bodovou nápovědu. Ta nám řekla jen jednu informaci a to ?e se postupuje shora dolů. To nám sice moc nepomohlo ale pak jsme vlastními silami ?ifru dolu?tili. Matoucí mi přijde věta v nápovědě, ?e "Po dosa?ení dna se objevíte nad zemí". To je jako bychom se do té nory měli pustit znovu. V závorce za tím je to v?ak postaveno do jiné roviny a je nám řečeno něco, co u? jsme v nápovědě 2x četli (?e se má jít shora dolů). Jinak opět pěkná ?ifra.
La Kukarača | 25.09.2006 09:39
no, tohle bylo první místo, kde jsme na to ?li příli? slo?itě. Z ceny nápovědy jsme odhadli, ?e to bude něco hodně slo?itého a příli? jednodu?e vypadající varianty (jako třeba ?e ka?dé patro jedné nory je jedno písmeno morseovky) jsme na začátku příli? rychle vyloučili. Dobře nám tak ...
Jeníčci | 25.09.2006 15:57
Tak tady hodně pomohla první nápověda, "jak jím musíte projít" u? vedlo rychle k nápadu morseovky. imho by logice ?ifry prospělo, kdyby patra zdůraznila - jiným typem svislé čáry, očíslováním pater, jinak. Abychom měli ?anci vidět, ?e vodorovné čáry jsou důle?itěj?í. Taky jsme ztráceli čas hledáním cest v parku a ulic ve městě.
Héra
Krtci (organizátoři) | 25.09.2006 19:44
To Jeníčci: Svislé čáry byly stejně důle?ité, jako ty vodorovné. Bez znalosti jejich pozice by bylo identifikování jednotlivých písmen nemo?né. Ba naopak, umí?tění těch svislých čar je mnohem důle?itěj?í...:o) M"F"?
Jeníčci | 26.09.2006 10:05
Já jsem navrhoval, ?e by to mělo být BEZ svislých čar ??? Jinak se mnou souhlasíte, by? důle?itost vidíte naopak, taky říkáte, ?e je RŮZNÁ. Řekněme to jinak: jejich význam byl různý. Něco jako zvednutý a spu?těný plotter. Stejnost čar opravdu zdr?uje, viz i reportá? Prahor, i kdy? u nich to bylo nejspí? zanedbatelné.
Héra
Krtci (organizátoři) | 27.09.2006 09:48
Podle mě je to prostě krtčí nora, která má v?echny chodby stejně ?iroké. To u? je předmětem ?ifry, aby hráči při analýze nor odhadli, ?e přechod mezi patry je něco jiného ne? chození v patře, soubor přechodů má docela jiné vlastnosti ne? skupina pater, hlavní rozdíl je, ?e přechod do ni??ího patra má v?dy délku jedna -- z toho se má usoudit, ?e je to něco jiného. Navíc v jakési "logice stavitelů nor" je evidentní, ?e patro je něco jiného, staví se jinak, prochází se jím jinak, ne? přechod mezi patry. Vítek
Krtci (organizátoři) | 27.09.2006 09:51
Kdy? jsme viděli ?ifru poprvé v neju??ím org týmu (jeden vymyslel, zbylí dva lu?tili), pomohlo nám k ře?ení, kdy? jsme si představovali, ?e těmi norami skutečně procházíme. Chodil jsem po pokoji, otáčel se, dělal, ?e "propadám dolů", atd.

Jiný návrh, který jsme nakonec nerealizovali, byl, ?e jsou hráči uvězněni na dně nory a mají se dostat ven -- co si o tom myslíte?
Vítek
Pralinky zvlá?? | 27.09.2006 11:49
To uvěznění by pro ten ?pilberk bylo velmi stylové.
Číslo týmu: Heslo: