Kronika9. šifra

zadání

VýzvaPohoda

nápověda (pouze v Pohodě)řešení

Výzva: Verze A: n-tý sloupec zleva se posune o (n-1) čtverečků nahoru, čtverečky vyšlé ze sítě nahoru plynule vcházejí do sítě zdola. Verze B: jedná se o klasické miny, číslo určuje, kolik je min na sousedních polích ve všech osmi směrech. Čteme miny. Předpokládáme, že tým ihned vyšle někoho pro verzi B. Nedají-li to z A, měli by spojit všechny získané informace k ještě efektivnějšímu řešení. Výsledek je PRAMENTRPASLIK (Trpaslíkův pramen).
Pohoda: Stejný postup jako ve Výzvě, akorát verze A i B byly zaráz na jednom papíře a nebylo třeba nikam běhat.

diskuse


Moscow Trust | 24.09.2006 10:36
Nejprve jsem myslel na Conwayův Life, ale nedokázel jsem poskládat pravidla. Moje hlasité pokusy o formulaci připomněly týmu miny a bylo to. Soubě?ně Eva odhalila posuvné pravidlo, které jsme pou?ili k ověření ře?ení.
Pěkné, elegentní a rychlé; konečně jsme k něčemu pou?ili profesi poloviny týmu! ;-) -- Bob
kongruence | 24.09.2006 18:16
Nezbývalo moc času, tak jsme po chvíli rozbalili nápovědu. Na správný princip jsme sice nepři?li, ale pochopili jsme, ?e je třeba čtverečky přeskládat ve sloupcích a po zkou?ení, co vy to mohlo dávat za písmeno jsme odhalili prvních pár a pak na mapě na?li pomník, zbytek docela pasoval, tak jsme ?li. Bohu?el dvě pětiny týmu musely zpátky do Brna, ale zbytek se vydal po zelené k pomníku. Času u? nebylo moc, tak jsme pěkně valili.
Náhodná procházka | 24.09.2006 22:22
Jak to bylo se čtverečky nevím páč jsem ?el pro alternativní zadání (čísla). Z čísel byly brzo miny a tedy odchod. Jo obrázek nesedí ale to u? asi víte (u pramene byli chlapci s motorovou pilou a sekerou a předělávali jej k obrazu svému). Jo a je?tě něco, ve star?í verzi mapy ten pramen vůbec není ;-) Hanz
Krtci (organizátoři) | 25.09.2006 13:11
K pohodové devítce jsme dostali připomínku, ?e obsahuje ?kareděj?í písmenka, ne? výzvová devítka. To je, bohu?el, pravda.
Krtci (organizátoři) | 25.09.2006 13:18
Pramen začali předělávat v sobotu dopoledne, tak?e s tím u? se nedalo nic dělat. Snad jen poslat v?em týmům SMS, ?e 9C nesedí, ale to by stejně moc nepomohlo. Nejtě??í toti? bylo trefit se do správného údolí.

Náhodná procházka: Ve star?í verzi mapy pramen opravdu není. V mapě KČT 85 -- Svratecko také není. Proto jsme do povinného vybavení zřetelně napsali, ?e máte mít přesně tu novou verzi KČT 86 a nic jiného.
Jeníčci | 25.09.2006 16:33
Druhá účast na KN mi potvrdila, ?e je má logika s krtčí neslučitelná. Tím netvrdím, ?e ta jejich je ?patná. Kdybychom ne?li pro 9B... Doteď nevidím ?ádnou podobnost mezi způsoby kódování (v Pohodě se objevilo slovo "různým", proč ve Výzvě "podobným" ???). Akorát jsme tím zjistili, ?e jsou kódována písmena. Ale proto?e jsme neustále hledali shodné rysy a vztahy mezi A a B, skončilo to nápovědou. A pozdním příchodem na 10 a nestihnutím 11. Tedy ztrátou 53 bodů.
Héra
Náhodná procházka | 26.09.2006 22:57
Krtci: No mi ji také měli, jinak bychom nikam nedo?li ?e... (my toti? měli map víc, heč ;-) Hanz
Krtci (organizátoři) | 27.09.2006 09:55
To Jeníčci: Napsali jsme to nepřesně, to je pravda. Příli?né zpřesnění by mo?ná bylo příli? prozrazující. Podobnost je v tom, ?e vyjsou úplně stejná písmenka graficky v mří?ce 3 x 5. Různost je v tom, ?e princip prvního je posouvání ve sloupcích nahoru s přetečenía a princip druhého jsou miny. Vítek
Maximálně 50 znakú | 28.09.2006 00:35
Měli jsme málo času a tak kdy? neuspěl pokus s řeckou abecedou a klukům se nedařily miny, vytáhli jsme mapu a s její pomocí vylu?tili a vyrazili správným směrem. -- Bětka
Jeníčci | 13.10.2006 11:28
To Krtci: ZPŮSOB kódování je úplně jiný. FORMA výsledku je podobná/stejná. Pokud tato dvě slova pou?íváte jako synonyma, na?e my?lení se nemohou sejít. Nikdo po vás druhý, příli? prozrazující, způsob kódování nechtěl. Pokud jste ho dobrovolně dali k dispozici, máte o něm podat správné informace a ne takové, které vedou ke ztí?ení ře?ení. Héra
Krtci (organizátoři) | 4.12.2006 15:25
Jeníčci: Bohu?el, stalo se, text nebyl ??astně formulovaný. Testeři s tím problém neměli a ve hře nevíme o nikom jiném, komu by to ublí?ilo. Pokusíme se takových chyb vyvarovat.
Číslo týmu: Heslo: