Kronika2. šifra

zadání

nápovědařešení

Proskákáte pole čtverečků skoky jako šachový kůň počínaje polem označeným šipkou. Text v pořadí průchodu políčky: TŘETÍ STANOVIŠTĚ TŘETÍ KRTČÍ NORY NALEZNETE PŘED REKTORÁTEM MASARYKOVY UNIVERZITY NA ŽERTÍNOVĚ NÁMĚSTÍ!

diskuse


Moscow Trust | 24.09.2006 09:40
Silhoutte koně je tak podobná dvojce, číslu stanovi?tě, ?e jsem postřeh ihned zavrhl a ani se o něj nepodělil se spoluhráčkami. -- Bob
kongruence | 24.09.2006 17:42
?e je to podobné figurce koně jsme si nev?imli, ale po několika pokusech při?el nápad, ?e by to mohlo být rozmístěné, jako kdy? se pohybuje kůň na ?achovnici. Tak?e docela brzo jsme Tyr?ův sad zas opou?těli.
Náhodná procházka | 24.09.2006 21:54
Systém jsme zjistili velmi brzy. Udělali jsme sice při skákání několik chyb ale k rektorátu jsme do?li :-) Hanz
Číslo týmu: Heslo: